Nyheter | Page 4 | Bärkraft.ax

Nyheter

18.1.2019 - Den åländska ungdomsrörelsen startas med ett klimatläger
I augusti 2018 var Åland skådeplats för det allra första ungdomstoppmötet i Norden och Östersjöregionen. Här samlades över 100 deltagare för att diskutera vad som behöver göras för att förverkliga FN...
Läs mer om Den åländska ungdomsrörelsen startas med ett klimatläger ›
27.12.2018 - Studerande tolkar lokala och globala mål
Under december månad har tolkningar av de globala och lokala utvecklings- och hållbarhetsmålen, i form av filmklipp gjorda av studerande vid Ålands Lyceum, belysts på nätverkets facebooksida. Har du...
Läs mer om Studerande tolkar lokala och globala mål ›
21.12.2018 - Modell för beräkning av CO2-utsläpp
En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med...
Läs mer om Modell för beräkning av CO2-utsläpp ›
20.12.2018 - Kurstips: Introduktion till hållbar utveckling
Fördjupa dig i hållbarhetsfrågan är att gå kursen Introduktion till hållbar utveckling på Öppna Högskolan. Du får under kursens gång grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom...
Läs mer om Kurstips: Introduktion till hållbar utveckling ›
13.12.2018 - Den första åländska tillitsstudien
I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.
Läs mer om Den första åländska tillitsstudien ›
13.12.2018 - Kurs i hållbarhetsredovisning
Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad borde vi inkludera i vår hållbarhetsredovisning? Under våren 2019 har ni möjlighet att...
Läs mer om Kurs i hållbarhetsredovisning ›
4.12.2018 - Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap
Inom bärkraft.ax finns en nätverksgrupp för hållbara storföretag på Åland. Gruppen arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar till ett...
Läs mer om Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap ›
28.11.2018 - Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv
Som Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterar i agendans statusrapport 2, är det nu dags att kavla upp ärmarna ytterligare ett varv. Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning utvecklar...
Läs mer om Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv ›
23.11.2018 - Ålands hushållningssällskap rekryterar VD
Ålands Hushållningssällskap tillhandahåller rådgivning och service till landsbygdsföretagare på Åland. Vår vision är ”en levande landsbygd där Ålands Hushållningssällskap bidrar med engagemang och...
Läs mer om Ålands hushållningssällskap rekryterar VD ›
30.10.2018 - Företagsam skärgård startar workshoprunda
PRESSMEDDELANDE 29.10.2018 Den åländska skärgården står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling. Samtidigt står skärgårdskommunerna inför flera utmaningar...
Läs mer om Företagsam skärgård startar workshoprunda ›

Sidor

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.