Ny ordförande i storföretagsgruppen | Bärkraft.ax

Ny ordförande i storföretagsgruppen

Fredagen den 22.4 sammanträdde nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax och under mötet valdes en ny ordförande för gruppen. Nätverksgruppen tillämpar delat ordförandeskap och mandatperioden är två år. Anders Wiklund, numera landschef vid OX2 och tidigare VD vid Optinova, som tillträdde som ordförande våren 2020 avgick och till ny ordförande valdes Johannes Dahlman, VD vid Dahlmans.

“Jag tackar för förtroendet och hoppas kunna bidra till och hjälpa bygga vidare på det framgångsrika arbete Bärkraft redan åstadkommit. Såväl Åland som resten av världen står inför stora utmaningar inom alla delar av omställnings- och hållbarhetsarbetet. Med Bärkrafts viktiga arbete som knytpunkt finns alla förutsättningar för Åland att bli framgångsrika på denna resa.”, säger Dahlman. 

Caroline Lepistö, VD vid Ålandhotels, fortsätter som ordförande tillsammans med Dahlman.  

” Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot att fortsätta arbetet med nätverket tillsammans med Johannes. Hans starka profil och stora intresse för frågorna inom Bärkraft borgar för ett gott samarbete och driv framåt.”, säger Lepistö. 

Wiklund avgår från gruppen i och med bytet av uppdrag, men ser fram emot att vara en aktiv part inom andra delar av nätverket bärkraft.ax.

" Jag är tacksam att ha fått möjligheten att co-leda nätverket de senaste två åren, vilket även sporrat mig vidare i mitt yrkesval. Caroline och Johannes bildar ett starkt ledarpar som kommer driva arbetet galant vidare", avslutar Wiklund.

På mötet valdes även Karin Rosenberg-Brunila till gruppens sekreterare efter Lotta Nummelin som har agerat sekreterare sedan gruppens bildande 2017.  

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.