Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Johanna Fogelström-Duns
Johanna Fogelström-Duns ny målansvarig för utvecklingsmål 2 "Tillit och delaktighet"

Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Johanna Fogelström-Duns till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 2 – ” Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället”.

"Frågorna som är samlade under det andra målet för social hållbarhet – tillit och delaktighet – är viktiga och ligger mig varmt om hjärtat och hjärnan. Så självklart blev jag oerhört glad för förtroendet att få möjligheten ta över som målansvarig" säger Johanna som till vardags arbetar som diskriminerings- och barnombudsman samt myndighetschef vid Ålands ombudsmannamyndighet som är medaktör i nätverket bärkraft.ax.

"Samtidigt ska jag inte sticka under stol med att jag ser det som en utmaning att hitta och utforma rollen som målansvarig för det här målet som ju omfattar så oerhört mycket. En styrka är att det finns ett stort engagemang och det görs så otroligt mycket arbete runtom på Åland både professionellt och ideellt för att bidra till att främja målet och dess delmål. Jag hoppas att vi inom ramen för bärkraft kan bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och skapa möjligheter där förhoppningsvis oväntade kontakter och partnerskap skapas och där vi tillsammans kan identifiera de pusselbitar som saknas, behöver justeras eller behöver en extra skjuts för att uppnå våra mål.  Det blir också viktigt att ha nära samarbete med arbetet som görs inom ramen för mål 1."

Tillit är centralt för hela hållbarhetsagendan och en förutsättning för att vårt samhälle ska fungera. Vi vet att en hög tillit gynnar även ekonomin, det minskar transaktionskostnader och kan gynna ekonomisk tillväxt. Tilliten är viktig för att främja engagemang, demokrati, minska kriminalitet och öka vår känsla av lycka och välbefinnande. Tillit är inget som är givet. Det tar tid att bygga upp och kan gå fort att rasera

Som första steg ser Johanna att det därför angeläget att plocka upp bollen från ÅSUB:s Tillitsstudie för Åland 2022 vad gäller frågan om korruption. "Vi har som delmål att korruption inte ska förekomma och studien visar att nästan en fjärdedel av de svarande anger att dom själva eller någon närstående har personliga erfarenheter av något som kan kallas korruption. Här finns det skäl att ta ett gemensamt grepp för att få till stånd en förändring."