Civilsamhällets nätverksgrupp | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Civilsamhällets nätverksgrupp

Nätverksgruppens huvudsakliga syfte är att sammanföra det åländska civilsamhället, stärka civilsamhällets kapacitet att arbeta med hållbarhetsfrågor och samverka kring påverkansarbete för att den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan ska förverkligas. Civilsamhällets nätverksgrupp består av idéburna och icke- vinstdrivande organisationer, även kallat tredje sektorn som är med i nätverket bärkraft.ax.

För att Ålands hållbarhetsvision ska vara uppfylld och för att agendans strategiska utvecklingsmål ska vara förverkligade år 2030 behövs det kollektiva engagemanget i föreningslivet. Föreningslivet har en unik förmåga att samla många medborgare till gemensamma ansträngningar som syftar till agendans förverkligande. Civilsamhället erbjuder en möjlighet till meningsfull gemenskap för alla, och en arena för demokratisk dialog.

Civilsamhällets organisationer i bärkraft.ax samlar sig i en nätverksgrupp för att byta erfarenheter och idéer, hitta möjligheter till samordning, stärka varandra och kämpa tillsammans. Nätverksgruppen kan skapa nya lösningar som leder mot ett förverkligande av agendan. Nätverksgruppen bidrar till ett mångfacetterat, jämlikt och attraktivt Åland med plats för alla, samt driver på för att alla tar ansvar för den gemensamma framtiden.

Nätverksgruppen för civilsamhället nominerar och utser de tre rådsmedlemmar som representerar civilsamhället i utvecklings- och hållbarhetsrådet.