Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland

Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland

Syftet med nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland är att skapa en plattform som skall göra det enkelt att ta kontakt med aktörer ur det breda professionella fält inom konsten som gruppen representerar. Syftet är också att tydligt uttrycka den värdegrund alla i gruppen står för - den värdegrund som, utöver i utvecklings- och hållbarhetsagenden, formuleras i gruppens manifest - och på det sättet främja vår syn på konstens plats i samhället i alla de samarbeten som kan uppstå. 

Syftet är att stöda alla former av samarbete både med aktörer utanför gruppen och aktörer inom den - att bidra med det oväntade, det visionära och det vidare perspektivet i alla sammanhang. Konsten går sällan helt att kategorisera men för att underlätta möjligheten att hitta rätt bland gruppens specialkompetenser har vi trots det gjort ett försök, och listat nätverksgruppens medlemmar enligt olika konstformer - dock i mycket grova drag, och många medlemmar bidrar med tilläggsinformation utöver sina kontaktuppgifter.
 

Vill du ingå i nätverksgruppen?

För att gå med i nätverksgruppen och bli listad bland konstformerna:

Läs dokumentet Vem är professionell konstnär och konsutövare?
Skicka in följande information till Hållbarhetslots Elise Åkerblom (elise.akerblom@barkraft.ax)

1. För- och efternamn
2. E-postadress (ev. telefonnummer)
3. URL till webbplats eller andra länkar för sociala medier
4. Fotografi
5. Specifikt verksamhetsområde 

Välj vilket verksamhetsområde på sidan du räknar dig till, men specificera. Vill du stå under flera verksamhetsområden, så meddela även detta.

Dans (ange gärna egen beskrivning)
Litteratur (Skönlitteratur, Facklitteratur, Översättningsverksamhet, Journalistik/kritik, Övrig litterär verksamhet)
Musik (Vokal, Instrumental, Inspelningar, Övrig tonkonst)
Scenkonst (Teater, Cirkuskonst, Scenteknik)
Visuell konst (Illustration, Medieproduktion, Bildkonst, Skulptur, Konstindustri,
Fotokonst, Film, Övrig visuell konst, Video/performance)
Konsthantverk (Keramik, Textil, Trä, Metall, Silver, Glas)