Ålands guide till hållbara offentliga inköp | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tecknad hand som håller i ett jordklot

Ålands guide till hållbara offentliga inköp

Hållbara offentliga inköp, liksom hållbara inköp inom alla typer av organisationer, är ett ständigt aktuellt område. Möjligheterna som upphandling för med sig som ett verktyg för hållbar omställning är stora.

Inom nätverket bärkraft pågår arbetet med att förverkliga vår samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Agendans sjunde strategiska utvecklingsmål, hållbar konsumtion och produktion, förverkligas enbart om alla typer av organisationer tillsammans med privatpersoner ägnar sig åt hållbar konsumtionsmönster.

Trots en ambition om att det ska vara lätt att göra rätt då det kommer till hållbara inköp så är det inte alltid så. Därför har en grupp bestående av representanter från olika samhällssektorer tagit fram en åländsk guide för att underlätta för hållbara inköp. Målsättningen för framtagande av guiden är att stötta alla som fattar beslut eller som praktiskt ska göra ett inköp eller en upphandling inom offentlig sektor, för att underlätta för de första stegen inom hållbar upphandling. Du hittar guiden under bilagor.