Statusrapport 1 | Bärkraft.ax

Statusrapport 1

 

 

Hur ligger vi till år 2017?

Statusrapport 1 är tänkt att läsas parallellt med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, där visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen fram till 2030 finns närmare beskrivna.

I agendan beskrivs vart och ett av de strategiska utvecklingsmålen i visionens kraftfulla och inspirerande form: i nutid, som om vi redan vore där. I denna statusrapport beskriver motsvarande texter situationen år 2017 med hjälp av den statistik som fanns tillgänglig. Förutom den mer resonerande texten gör utvalda indikatorer med hjälp av statistik nuläget mätbart och jämförbart.