Statusrapport 1 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statusrapport 1

 

 

 

Hur ligger Åland till år 2017?

Statusrapport 1 är tänkt att läsas parallellt med första upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, där visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen fram till 2030 finns närmare beskrivna.

I agendan beskrivs vart och ett av de strategiska utvecklingsmålen i visionens kraftfulla och inspirerande form: i nutid, som om vi redan vore där. I denna statusrapport beskriver motsvarande texter situationen år 2017 med hjälp av den statistik som fanns tillgänglig. Förutom den mer resonerande texten gör utvalda indikatorer med hjälp av statistik nuläget mätbart och jämförbart.