Statusrapport 1 | Bärkraft.ax

Statusrapport 1

Hur ligger vi till idag?

Statusrapport 1 är tänkt att läsas parallellt med “Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland”, där visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen fram till 2030 finns närmare beskrivna.

I agendan beskrivs vart och ett av de strategiska utvecklingsmålen i visionens kraftfulla och inspirerande form: i nutid, som om vi redan vore där. I denna statusrapport beskriver motsvarande texter situationen idag, 2017, med hjälp av den nyaste statistik som finns tillgänglig. Förutom den mer resonerande texten gör utvalda indikatorer med hjälp av statistik nuläget mätbart och jämförbart.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.