Karin Rosenberg-Brunila om färdplanen för mål 7 | Bärkraft.ax
Färdplaner
Färdplanerna har uppdaterats, besök dem i huvudmenyn.

Karin Rosenberg-Brunila om färdplanen för mål 7

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen till år 2030 behöver vi veta vad vi ska göra och vem som gör vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället behöver ta sig an för att de sju strategiska utvecklingsmålen ska uppnås. Utöver dessa åtgärderna som beskrivs i färdplanerna genomförs även löpande små och stora insatser av såväl organisationer och privatpersoner.

I slutet på år 2022 uppdaterades färdplanerna för respektive mål. Karin Rosenberg-Brunila är processledare för mål 7, hållbar konsumtion och produktion, och har till uppgift att uppdatera färdplanen för sitt mål. Här kan du läsa hennes tankar kring uppdateringarna som gjorts och hur du som privatperson kan vara en del av åtgärderna.
 

Vad har hänt i mål 7’s färdplan sedan den senaste uppdateringen gjordes i början på sommaren 2023?

Den stora skillnaden från tidigare år är att vi aktivt har bjudit in aktörer att bidra med sina målsättningar och steg för året till färdplanerna – kommuner, företag och föreningar. Möjligheten att lämna in steg i färdplansverktyget har även funnits tidigare, men inför revideringen år 2023 syns det tydligare att mål 7 har väsentliga delmål för samhällets aktörer oavsett sektor.

Under år 2022 var ett av våra fokusområden hållbart byggande, där har det gjorts mycket under året vad gäller utbildnings- och inspirationsinsatser.

Finns det någon av åtgärderna som mål 7 kommer att fokusera på i större utsträckning under år 2023?

Ett liknande läge som med hållbart byggande år 2022, där flera aktörer har ett intresserade av att aktivt driva på frågan, tror jag att vi kan ha med hållbar turism och hemester år 2023. Flera är engagerade och frågan är aktuell, vilket brukar bädda för ett år med konkreta framsteg som även syns i färdplansuppföljningen. Därtill ser jag fram emot att jobba aktivt med vårt nya delmål som rör konsumtionsbaserade utsläpp.

Finns det någon åtgärd som genomförts under 2022?

På ett år sker sällan stora kvanthopp, men mindre steg och aktiviteter utförs givetvis ständigt. En viktig åtgärd som nu kommer med i denna färdplansrevidering, men där processen har inletts tidigare, är uppdatering av djurskyddslagstiftningen där Ålands landskapsregering är ansvarig aktör. I övrigt har det skett en del aktiviteter rörande allt från hållbara tjänsteresor till hållbart företagande.

Hur kan vi ålänningar hjälpa mål 7 med att uppnå olika åtgärder inom hållbar konsumtion och produktion?

Från mål 7 vill vi gärna att färdplanerna både kan vara ett uppföljnings- och inspirationsverktyg. Således kan alla själva gå och se över aktiviteterna i färdplanerna, kanske finns där inspiration för hur du kan vara delaktig eller ett projekt att engagera dig i som privatperson eller inom ramarna för arbetet? Därtill tar vi ständigt gärna emot olika steg och åtgärder som aktörer vill dela med sig av. Vilka är din förenings målsättningar som rör hållbar konsumtion och produktion för 2023? Eller har du kanske åtgärder som kan lyftas, följas upp och inspirera andra kopplat till ditt arbete? Allt är välkommet!

Oavsett delmål eller steg i färdplanen är det viktigaste för att bidra till mål 7 att tänka hållbart, resurssnålt och cirkulärt. Med den grunden spelar det ingen roll ifall sakfrågan rör byggande, resande eller små vardagliga inköp. Hållbart, resurssnålt och cirkulärt är även en bra grund som gäller oavsett när och var aktiviteter som rör konsumtion och produktion sker; I hemmet eller på jobbet, i din förening eller i affären.