Nyheter | Page 3 | Bärkraft.ax

Nyheter

20.5.2021 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet har fastställt huvudindikatorer
Utvecklings- och hållbarhetsrådet fastställde huvudindikatorer för utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål vid rådets ordinarie möte den 7 maj. Vid mötet godkändes även...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet har fastställt huvudindikatorer ›
19.3.2021 - Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet
Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och...
Läs mer om Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet ›
4.1.2021 - Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland”
De åländska storföretagen har antagit ett gemensamt klimatåtagande. Syftet är att år för år minska företagens klimatpåverkan.  – Näringslivets påverkan i hållbarhetsarbetet är avgörande så det är...
Läs mer om Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland” ›
6.10.2020 - Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020!
Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av...
Läs mer om Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020! ›
13.7.2020 - Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips
År 2017 valde de större företagen på Åland med 50 + anställda att bilda nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax. Flera mindre företag har inspirerats av modellen kring...
Läs mer om Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips ›
7.7.2020 - "Det som hjälper mot klimatångest, det är att agera" - Nadja Lindqvist, klimataktivist och vintagefantast
Nadja Lindqvist kallar sig gärna klimataktivist och inte långt efter att hon och hennes sambo flyttat till Åland från Linköping i december 2019 började hon klimatstrejka på fredagar utanför Ålands...
Läs mer om "Det som hjälper mot klimatångest, det är att agera" - Nadja Lindqvist, klimataktivist och vintagefantast ›
16.6.2020 - ”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet publicerat den 16 juni 2020. Förutsättningarna för samhällsutvecklingen har förändrats i och med det sociala och ekonomiska läge som...
Läs mer om ”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen ›
3.6.2020 - Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag
En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands...
Läs mer om Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag ›
27.5.2020 - Krönika - framåtrörelse
Framåtrörelse I århundraden har människorna i den åländska ö-världen tagit hand om sina medmänniskor och verkat i samspel med såväl djur som den omgivande naturen. Genom att ständigt vara i...
Läs mer om Krönika - framåtrörelse ›
27.4.2020 - Krönika - Om våra ord
”Jag vågar lyssna på din berättelse, även om du har en annan åsikt och andra perspektiv” Allt jag säger påverkar omgående personen jag pratar med. Nu när undantagstillstånd råder tänker jag lite...
Läs mer om Krönika - Om våra ord ›

Sidor

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.