Statusrapport 3 | Bärkraft.ax

Statusrapport 3

Statusrapport 3 (2019)

Omställning pågår

Temat för årets rapport är omställning pågår, vilket gäller både Åland och hela världen.

En omställning pågår inom i stort alla delar av det åländska samhället. Några exempel är privatpersoner, där allt flera engagerar sig på olika vis. Landskapsförvaltningens och kommunerna bidrar till förverkligandet av målen. Regeneration 2030 samlar upp ett stort nätverk av engagerade ungdomar. Nätverksgruppen för Hållbara storföretag skapar utmaningar som bland annat fokuserar på hållbara resval och möten. Den första grunden till ett fossilfritt Åland är lagd genom bygg- och energiteamet och dess viktiga samarbetspartner FLexens som har som mål att testa smarta energisystemlösningar.

Rapporten lyfter även att det pågår en global omställning, där en viktig del är hållbar konsumtion och hur samhället finansieras. Vad konsume­ras? Hur investeras våra pengar, våra pensionsfonder? Bidrar våra investeringar till en mer, eller mindre hållbar värld? Dessa områden är just nu i förändring vilket är spännande.

Hur ser nuläget ut?

Årets rapport tittar på den trendmässiga utvecklingen inom indikatorerna – hur utvecklingen ser ut ur ett lite längre tidsperspektiv.

Inom flera områden är utvecklingen positiv. Vi människor lever längre, vi har ökat med ca 4000 invånare sen år 2000, koldioxidutsläppen minskar, valdeltagandet ökar. Men det finns även områden där utvecklingen går åt motsatt håll från det önskvärda, alltså tvärtemot våra mål.  Vi mår sämre psykiskt, antalet hotade arter ökar, arbetsplatserna i privat sektor ökar inte lika mycket som inom den offentliga.

Ett område där lite har hänt under ganska många år är skillnaderna mellan kvinnor och män på Åland. Skillnaderna gäller allt från lön, pension, föräldraledighet, utsatthet för våld i nära relationer, sexuellt våld och välmående. Till exempel så tar papporna bara ut ca 2,8 - 6 procent av föräldraledigheten.

Det är av hög vikt att det åländska samhället fortsätter förverkliga de strategiska utvecklingsmålen med vetskap om att halva befolkningen idag inte har möjlighet att blomstra på lika villkor.

Klimatförändringar på Åland

Årets fokusområde i statusrapporten är klimatförändringar. På Åland kommer klimatförändringarna främst märkas genom ett extremare och varmare klimat med intensivare perioder både av regn och tor­ka, högre havsnivå och mer påfrestningar på Östersjön. 

Ett förändrat klimat påver­kar alla mål på något sätt. Det kan handla om allt från ökade resursbehov i sjukvården, bristande tillit för myndigheter, ökad ansträngning på våra dricksvatten och hav, lägre attraktionskraft och ännu fler hotade arter.

Det finns alla möjligheter för Åland att på­verka i klimatfrågan. Det är möjligt för det offentliga Åland, för näringslivet, tredje sektorn och enskilda, du och jag. Vi lever i ett väldigt lättillgängligt digitalt samhälle, med ett knapptryck når vi hela världen. En stor del av den åländska klimatpåverkan är konsumtionsbaserad. Hur mycket reser vi, hur värmer vi våra hem, vad äter vi, hur konsumerar vi, hur investerar vi våra pengar? Vi kan alla göra skillnad.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.