Statusrapport 3 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statusrapport 3

 

 

 

Omställning pågår

Temat för statusrapport 3 är omställning pågår, vilket gäller både Åland och hela världen. En omställning pågår inom i stort alla delar av det åländska samhället. Några exempel är privatpersoner, där allt flera engagerar sig på olika vis. Landskapsförvaltningens och kommunerna bidrar till förverkligandet av målen. Regeneration 2030 samlar upp ett stort nätverk av engagerade ungdomar. Nätverksgruppen för Hållbara storföretag skapar utmaningar som bland annat fokuserar på hållbara resval och möten. Den första grunden till ett fossilfritt Åland är lagd genom bygg- och energiteamet och dess viktiga samarbetspartner Flexens som har som mål att testa smarta energisystemlösningar.

Rapporten lyfter även att det pågår en global omställning, där en viktig del är hållbar konsumtion och hur samhället finansieras. Vad konsume­ras? Hur investeras våra pengar, våra pensionsfonder? Bidrar våra investeringar till en mer, eller mindre hållbar värld? Dessa områden är just nu i förändring vilket är spännande.