Hållbarhetslotsarna | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lotsarna

Hållbarhetslotsarna

Lotsfunktionen i nätverket bidrar till trygghet i samarbetssituationen och är en pålitlig funktion i det gemensamma. Lotsfunktionen bedriver bland annat lotsstöd till organisationer, informationstillfällen, samordnar nätverksgrupper och kommunikation samt projektleder medaktörsmöten. Lotsfunktionen medverkar även i diverse styr- och referensgrupper.

Lotsstöd för organisationer och företag

Som organisation finns det möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder samt utveckling av en hållbarhetslots från lotsfunktionen inom nätverket bärkraft.ax.

Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag, kommuner eller andra typer av organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande. Genom att ställa sig bakom agendan kan organisationen ansluta sig som medaktör i nätverket bärkraft.

Ta gärna kontakt med Karin Rosenberg-Brunila om ditt företag eller organisation är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsen kan stötta.

Lotsstöd för kommunikation av agendan och till privatpersoner 

Arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan inkluderar alla i det åländska samhället. Också privatpersoner har möjlighet att få stöd i form av utbildningstillfällen, råd och inspiration till att utifrån sina egna förutsättningar leva mer hållbart och på så sätt göra agendan till sin.

Lotsfunktionen koordinerar målgruppsanpassade kommunikationsinsatser i enlighet med nätverkets kommunikations- och delaktighetsstrategi. Budskapet är att sprida kunskap samt öka och konkretisera kunskapen om utvecklings- och hållbarhetsagendan; De sju strategiska utvecklingsmålen, dess färdplaner, delmål samt indikatorer. Kommunikationen ska också bidra till konkretisering och delaktighet i arbetet med förverkligandet av agendan. Lotsstöd för kommunikation av hållbarhetsarbete erbjuds till medaktörer i nätverket. 

För tips om vad du som privatperson kan göra för att involvera dig i hållbarhetsarbetet på Åland eller för lotsstöd inom kommunikation, kontakta vikarierande hållbarhetslots Elise Åkerblom.