Statusrapport 5 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statusrapport 5

 

 

 

Hur ligger Åland till 2022?

Då statusrapport 4 (år 2020) var ett lapptäcke av perspektiv som lyfte blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen till följd av coronapandemin är statusrapport 5, likt föregångarna Statusrapport 1, 2 och 3, en nulägesanalys av hur vi ligger till i förhållande till målen i utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Flera delmål, indikatorer och mätningar har förfinats och i rapporten finns statistik, lägesrapporter från de sju målansvariga tillsammans med kapitlet "300 år av utveckling". Kapitlet är en tillbakablick med frågan "Var det bättre förr?" och en framåtblick där vi får en eftertänksam inblick i blomstertiden.

"För varje steg, oavsett riktning, kan vi glädjas åt att vi vet mer idag än vad vi visste igår. Jag hoppas att kunskapen som förmedlas i denna rapport genom indikatorer, reflektioner och exempel kan bidra med att vara det som kunskap ska vara; en sann, välgrundad övertygelse."

Karin Rosenberg-Brunila, redaktör