Mål 6 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 6, en elkontakt med ett löv

Mål 6

Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. På grund av utsläpp av växthusgaser riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från användningen av fossil energi.

Delmål för mål 6: 

 • 60 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med 2005.
 • 80 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med 2005 [exkluderat övrig sjöfart].
 • 60 % förnyelsebar energi av den totala energianvändningen.
 • 80 % förnyelsebar energi av den totala energianvändningen [exkluderat övrig sjöfart].
 • 100 % lokalproducerad förnyelsebar el av den totala elanvändningen.
 • 50 % lägre koldioxidutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005.
 • Ingen fossil uppvärmning av byggnader.
 • Alla nya person- och paketbilar är fossilfria.
 • Fartyg som angör åländska hamnar drivs fossilfritt.
 • Den totala energianvändningen har genom effektivisering minskat med 32,5 % jämfört med nivån 2005.
 • Koldioxidbudgeten för 1,5°C-målet överskrids ej.

*Övrig sjöfart (inte skärgårdstrafiken): ena vägen för de fartyg som har Åland som ändhamn (Birka, Cinderella, Eckerö, Rosella och Fjärdvägen).
 

Detta kan du göra för att bidra till mål 6

MINSKA DITT BILKÖRANDE
- Lämna bilen hemma genom att cykla eller åka buss. Turas om med en kollega, grannen eller sambon om att köra bil och samåk så mycket som möjligt. 

BYT TILL GRÖN EL
- Byt till grön el hos befintlig elleverantör eller byt elleverantör för lokalproducerad, grön el.

TÄNK LÅNGSIKTIGT
- Vid renovering eller nybyggnation av hus finns stora möjligheter för hållbara materialval och långsiktigt minimerad energiförbrukning.

MÅNGA BÄCKAR SMÅ
- Genom sänkt inomhustemperatur samt sparsam användning av elapparatur och varmvatten kan du minska din energiåtgång betydande

SMART ENERGY ÅLAND 
- På Smart Energy Ålands hemsida hittar du konkreta tips och inspirerande exepmel på vad som redan gjorts och kan göras för att ta oss närmare ett fossilfritt energisystem, klicka här!

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

7. Hållbar energi för alla

13. Bekämpa klimatförändringen

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.