David Karlsson är ny målansvarig för mål 6 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

David Karlsson
David Karlsson ny målansvarig för utvecklingsmål 2 "Kraftigt minskad klimatpåverkan"

David Karlsson är ny målansvarig för mål 6

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett David Karlsson till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 6 – ”Kraftigt minskad klimatpåverkan”. Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035. Syftet är att leva upp till Parisavtalet och ta ansvar för kommande generationer. Samtidigt ska nya tillväxtmöjligheter skapas och konkurrenskraft stärkas. 

"Det känns roligt och hedrande samtidigt som jag också känner ansvar för att arbetet ska ge resultat. Jag vill ju gärna se att vi konkret kan se minskningar i utsläppen" menar David om rollen som ny målansvarig, "Jag vill fokusera på saker vi verkligen kan påverka och lyssna på sakkunniga från olika områden. En aktiv dialog med tjänstemän och politiker är också viktigt".

David Karlsson arbetar som VD för Ålands Elandelslag och tycker att det ska bli roligt att arbeta med frågorna som är viktiga för oss alla och få nya intryck och kunskaper på vägen. "Jag hoppas att vårt arbete kommer att ge resultat" avslutar han och ser fram emot att ta över stafettpinnen från Niklas Lampi.