Alla kan blomstra
Två personer promenerar längs strandpromenaden i Mariehamn
Foto: Visit Åland/Rebecka Eriksson

Bärkraft & Visionen

I alla tider har vi på Åland tillsammans tagit hand om våra medmänniskor och vår unika miljö. En utveckling som är en del av vårt ursprung och något vi alltid har varit stolta över. Idag står vi dock inför stora samhällsutmaningar och Åland har inte undgått dessa. Dock kan vi tillsammans ändra på detta, och få oss alla och vårt Åland att blomstra igen. 

Ålands lagting beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast 2051. För att stöda förverkligandet av beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi finns nätverket bärkraft.ax. Nätverket bidrar med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet.

Visionen för Åland

Visionen för Åland, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar, är en förenande kraft som inspirerar och ökar framåtrörelsen i det åländska samhället i sin helhet.

Visionen är tidlös och består av tre beståndsdelar.

Den första beståndsdelen, Alla kan blomstra, är ett uttryck för en önskan om att samhället bidrar till att möjliggöra varje individs blomstrande med utgångspunkt i varje individs unika förutsättningar. Det är inte ska eller får blomstra, utan kan. Individen får själv avgöra sitt deltagande samtidigt som blomstrandet kräver ansvarstagande och aktiva insatser från individen själv. Det är inte vi, utan alla kan blomstra. För finns det ett vi finns det också ett dem.

Det är ett öppet ”alla”, som även kan omfatta människor utanför Åland och andra levande varelser än människor. I beståndsdelen finns även en begränsning inbyggd, ditt blomstrande kan inte gå ut över andras möjligheter att blomstra.

Den andra beståndsdelen, i ett bärkraftigt samhälle, är ett uttryck för en vilja att vi som bor och verkar på Åland kan försörja oss på egen hand. Med hållbar mat på bordet, hållbart tak över huvudet, och hållbara transporter. Allt producerat med endast förnyelsebar energi. Men kanske inte nödvändigtvis mer än så.

En bärkraft, som byggs av hårt, välmenat och meningsfullt arbete, avlönat eller ej. En bärkraft som förutsätter ett gott ledarskap, som med mod och integritet har förmåga att signalera välgrundad trygghet och navigera i en tid av ständig förändring.

Den tredje beståndsdelen, på fredens öar, handlar om ett samhälle som lever i samklang med livets begynnelsepunkt, vattnet. Öar vars omgivande vatten är rent och som förenar samhällena runt Östersjön och i övriga Norden.

Fredens öar står för vår plats på jorden, vårt sammanhang och det som är unikt för just Åland. Nutidens åländska samhälle byggdes inte över en natt. Bakom välfärd och bekvämlighet skymtar arvet från tidigare generationer, deras kunskaper och arbete i en ständig växelverkan med naturen. Vi förvaltar det arvet, vi gräver där vi står, och vi utgår från våra lokala förutsättningar. Och vi använder ordet ”vi” på ett välkomnande sätt: det är ett ”vi” som är till för alla som vill bo och verka på Åland, och det är ett ”vi” som öppnar upp för världen. Åland är del av ett större sammanhang.

Vi använder både demilitariseringen och hållbarhetsarbetet som en kraftfull språngbräda ut i det internationella samarbetet, till exempel när det gäller Östersjön som ett fredens hav och ett allt renare vatten.

Fredens öar handlar dock allra mest om fredliga relationer, dig och mig emellan. Ett samhälle där det inte längre finns våld, varken fysiskt, verbalt eller sexuellt. Ett samhälle med individer som odlar samförstånd med hjälp av goda samtal.

Ett förverkligande av ”Alla kan blomstra”-visionen innebär ett samhälle som ingen människa ännu har upplevt.

Det viktiga är inte var du står just nu. Du behöver inte göra allt rätt. Men du behöver ta ställning till om det här är viktigt.

Läs mer om vad du kan göra när du bestämt dig!

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.