Alla kan blomstra

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

alla kan blomstra

Alla kan blomstra är ett sätt att leva. Det är den ständiga processen att växa, utvecklas och frodas i sitt eget liv. Det är en pågående resa som kräver att människan tycker om sig själv och skapar positiva vanor som förbättrar välbefinnandet. Det är ett öppet ”alla kan blomstra” som också omfattar människor utanför Åland och andra levande varelser. Du avgör ditt blomstrande, och främjar allas vårt gemensamma blomstrande.

Att blomstra innebär att vara nöjd med den du är och det du har just nu, utan att förlora lust och längtan till något mer. Att blomstra innebär tidvis att öppna upp för sorg och smärta, att vara sårbar och svag. Och att våga släppa fram en kombination av maskulinitet och femininitet, samt att hjälpa andra som inte för tillfället mår bra. Att blomstra innebär också en vilja att lära sig, ta sig an utmaningar och omfamna misslyckande som en möjlighet.

Som blomstrande människa lär du känna och acceptera dina egna färger, cykler och känslor. Du litar på din egen innersta röst. Genom detta lär du även känna andra på djupet. Du vet att du är en del av naturen och vårdar det som är gemensamt. Samtidigt respekterar du det som skiljer människor från varandra. Genom att blomstra utövar du egenvård, finner mer och mer mening med det du gör och ditt sätt att lyssna leder till att dina relationer blir positiva.