ReGeneration 2030 | Bärkraft.ax
Bild på en stor grupp personer bekom texten "ReGeneration 2030!

ReGeneration 2030

ReGeneration 2030 är en rörelse som samlar ungdomar och unga vuxna från Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Åland i en strävan för Agenda 2030:s genomförande i dessa länder och självstyrda regioner. ReGeneration 2030 har sitt ursprung i och har inspirerats av Ålands vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Under 2020 bildade rörelsen en stiftelse som leds av en styrelse där alla styrelsemedlemmar är under 30 år. Johanna Ekebom representerar Åland i styrelsen som leds av Violetta Massala (baserad i Finland och ursprungligen från Kazakstan).

ReGeneration 2030 har sedan 2018 arrangerat ett årligt toppmöte. Sedan 2021 års upplaga är toppmötets namn ReGeneration-veckan. Hittills har Åland utgjort platsen för ReGeneration-veckan och eventuellt kan Åland permanentas som arrangörsort. Den fjärde upplagan i augusti 2021 gästades av EU-kommissionär Virginijus Sinkevičius. Den femte upplagan är planerad att gå av stapeln den 27-30 augusti 2022.

Till webbplatsen för ReGeneration 2030.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.