ReGeneration 2030 | Bärkraft.ax
Regeneration

ReGeneration 2030

ReGeneration 2030 är en rörelse som samlar ungdomar och unga vuxna från Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Sverige, Tyskland och Åland i en strävan för Agenda 2030:s genomförande i dessa länder och självstyrda regioner. ReGeneration 2030 har sitt ursprung i och har inspirerats av Ålands vision ”alla kan blomstra”.

ReGeneration 2030 har sedan år 2018 arrangerat ett årligt toppmöte. Sedan 2021 års upplaga är toppmötets namn ReGeneration-veckan. Hittills har Åland utgjort platsen för ReGeneration-veckan och eventuellt kan Åland permanentas som arrangörsort. 

Under år 2020 bildade rörelsen en stiftelse som leds av en styrelse där alla styrelsemedlemmar är under 30 år. Johanna Ekebom representerar Åland i styrelsen som leds av Ugnė Budriūnaitė (baserad i Litauen).