REVIDERING AV DELMÅL | Bärkraft.ax
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Omslag Statusrapport 5

Statusrapport 5

Statusrapporterna bidrar till att ge en överblick över nuläget; hur går det med förverkligandet av de sju målen, går det bra eller dåligt? Vilka framsteg har gjorts under det senaste året, vilka utmaningar finns, hur ligger vi till? Kan vi nå målen med den fart vi har idag?

Varje mål har ett antal indikatorer, som är menade att mäta nuläget. Statusen för indikatorerna följs varje år upp i statusrapporterna. Allt från vattnets ekologiska status till livslängd, arbetslöshet, andel förnyelsebar energi och avfallsmängder mäts. Tillsammans säger resultatet av alla siffror något viktigt om utvecklingen inom varje mål.

Statusrapport 5 lanserades i juni 2022. Ta del av rapporten här.

 

Bordsdiskussion

REVIDERING AV DELMÅL

I enlighet med utvecklings- och hållbarhetsrådets önskemål vid ett ordinarie möte den 25 september 2020 har en översyn gjorts av de strategiska utvecklingsmålens delmål. Delmålens tidshorisont är år 2030. Samtliga sju strategiska utvecklingsmål har genomgått en revideringsprocess och de sista ändringarna godkändes av rådet den 30 september 2022. 

Syftet med revideringen är att konkretisera delmålen samt förbättra dess mätbarhet i relation till de sju strategiska utvecklingsmålens huvudindikatorer.

Mål, delmål och huvudindikatorer hittar du här under "mål 2030".

Nyheter

Carolina Sandell ny målansvarig

Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har i början på månaden utsett Carolina Sandell till ny målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 1 – ”Välmående...
Läs mer om Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1 ›
Nätverket Bärkrafts vision

Uppmaning om krafttag för mer projektmedel från EU till Åland

Målansvariga för målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan uppmanade i september 2022 landskapsregeringen till ”Kraftsamling och ett tydligt och strategiskt grepp för att få mer projektmedel från...
Läs mer om Uppmaning om krafttag för mer projektmedel från EU till Åland ›
Nabbens våtmark

Grattis Mariehamn, Åland, vattenmiljön, den biologiska mångfalden och alla ålänningar!

Från nätverket bärkraft.ax, mål 3 om god vattenkvalitet och mål 4 om biologisk mångfald vill vi stämma in i hyllningskören. Grattis till Nordiska rådets miljöpris Mariehamns stad! Nabbens våtmark är...
Läs mer om Grattis Mariehamn, Åland, vattenmiljön, den biologiska mångfalden och alla ålänningar! ›
Kampanjen Smarta lösningar

Smarta lösningar sparar energi

Nu är det viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt med att spara energi. Att spara energi är det bästa, enklaste, och snabbaste vi kan göra idag för att sänka energipriserna och säkra till på...
Läs mer om Smarta lösningar sparar energi ›
Micke Larsson håller presentation framför powerpoint, i bakgrunden syns Sanna Marin

Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling

Åland representeras i Finlands kommission för hållbar utveckling av lantrådet Veronica Thörnroos och Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare. Vid kommissionens möte...
Läs mer om Åland delar sina erfarenheter i Finlands kommission för hållbar utveckling ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.