Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Tillsammans skapar vi det bästa Åland man kan tänka sig. Ett Åland där alla, djur, människor och natur kan må bra och blomstra. Omställningen pågår, vi kommer vara en god bit på väg 2030.

Därför är dina val viktiga för vårt framtida Åland.

Du är en viktig del av visionen för Åland. Men vad innebär visionen? Kanske är det nu första gången du hört talas om den - Ingen fara.

Vad innebär att blomstra?

Vi lät ett 20-tal personer lyssna på Alla kan blomstra berättelsen och bilda sig sin egen uppfattning kring visionen.

Se filmen och några av deras tolkningar av vad det innebär att blomstra.

Statusrapport 3 är här!

Syftet med de årliga rapporterna är att ur ett helikopterperspektiv se på nuläget, hur vi ligger till i förhållande till våra mål, till dit vi ska år 2030? Varje strategisk utvecklingsmål har ett antal indikatorer, som avser att mäta och följa upp utvecklingen. 

Detta är den tredje statusrapporten i sin ordning. De följer alla en viss röd tråd, men skiljer sig ändå rätt mycket ifrån varandra.

Årets rapport tittar på den trendmässiga utvecklingen inom relevanta områden, och temat är omställning pågår, vilket gäller både Åland såväl som ävrlden. 

Ta del av årets rapport här! 
 

Nyheter

Bakgrundsbild berg med datum 15/10 och rubriken HÅLLBART BYGGANDE - ÄR DU REDO?

Seminarium om hållbart byggande

Ålands landskapsregerings bygg- och energiteam ordnar tillsammans med nätverket bärkraft.ax ett seminarium om hållbart byggande för byggnads- och fastighetsbranschen tisdagen den 15.10.2019 kl. 9:00...
Läs mer om Seminarium om hållbart byggande ›
Från vänster: Nick Tapp (styrelseordförande, Craigmore Farming), Mathias Söderback (placeringsansvarig, Ömsen)

Craigmore Farming - En del av Ömsens hållbarhetsarbete

I onsdags anordnade Ålands Hushållningssällskap ett eftermiddagsseminarium vid Ålands landsbygdscentrum där Forbes Elworthy och Nick Tapp från lantbruksföretaget Craigmore Farming presenterade...
Läs mer om Craigmore Farming - En del av Ömsens hållbarhetsarbete ›
Berg och hav med texten bärkraft.ax

Inbjudan till aftonskola för alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland Onsdag 18 september kl 18.00-20.30 – i lagtingets mötesrum Rödhamn
Läs mer om Inbjudan till aftonskola för alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet ›
Panelen på scenen.

Åland som pilotområde för hållbara energikällor

Ålands landskapsregering deltog i sommarens SuomiAreena i Björneborg med en diskussion den 16 juli på Stadsgårdens innergård. Man diskuterade ”Åland som pilotområde för hållbara energikällor”. I...
Läs mer om Åland som pilotområde för hållbara energikällor ›
Kampanjdeltagare med cykel

Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet

Pressmeddelande 29.04.2019 Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland inom bärkraft.ax arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar...
Läs mer om Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet ›

Här kan du lyssna på visionen: