Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Tillsammans skapar vi det bästa Åland man kan tänka sig. Ett Åland där alla, djur, människor och natur kan må bra och blomstra. Omställningen pågår, vi kommer vara en god bit på väg 2030.

Därför är dina val viktiga för vårt framtida Åland.

Du är en viktig del av visionen för Åland. Men vad innebär visionen? Kanske är det nu första gången du hört talas om den - Ingen fara.

Vad innebär att blomstra?

Vi lät ett 20-tal personer lyssna på Alla kan blomstra berättelsen och bilda sig sin egen uppfattning kring visionen.

Se filmen och några av deras tolkningar av vad det innebär att blomstra.

Statusrapport 3 är här!

Syftet med de årliga rapporterna är att ur ett helikopterperspektiv se på nuläget, hur vi ligger till i förhållande till våra mål, till dit vi ska år 2030? Varje strategisk utvecklingsmål har ett antal indikatorer, som avser att mäta och följa upp utvecklingen. 

Detta är den tredje statusrapporten i sin ordning. De följer alla en viss röd tråd, men skiljer sig ändå rätt mycket ifrån varandra. Och alla passar ju perfekt som sommarläsning!

Årets rapport tittar på den trendmässiga utvecklingen inom relevanta områden, och temat är omställning pågår, vilket gäller både Åland såväl som ävrlden. 

Ta del av årets rapport här! 
 

Nyheter

Kampanjdeltagare med cykel

Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet

Pressmeddelande 29.04.2019 Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland inom bärkraft.ax arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar...
Läs mer om Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet ›
Micke Larsson, Frans Timmermans, Katrin Sjögren och Jyrki Katainen

European Sustainability Award 2019 har gått till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland - enda vinnaren från Norden

Pressmeddelande från nätverket bärkraft.ax 8 april 2019 Europeiska kommissionen har idag presenterat vinnarna av European Sustainability Award 2019. Åland och Utvecklings- och hållbarhetsagenda för...
Läs mer om European Sustainability Award 2019 har gått till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland - enda vinnaren från Norden ›
Fjolårets vinnare av bärkraft-priset, med blommor och pris i händerna

Dags att nominera till bärkraft-priset!

Bärkraft-priset uppmärksammar människor och initiativ som framgångsrikt agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Passa på att nominera personer, organisationer...
Läs mer om Dags att nominera till bärkraft-priset! ›

Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Pressmeddelande från nätverket bärkraft.ax 28 mars 2019 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016...
Läs mer om Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ›
Arrangörer av AlandicaDebatt - Personer på bild

Pressmeddelande 26.3.2019: AlandicaDebatt

AlandicaDebatt arrangeras i år av landskapsregeringen i samarbete med nätverket bärkraft.ax och medaktörerna AlandicaDebatt ska erbjuda en arena för samhällssamtalet på svenska i Finland där också...
Läs mer om Pressmeddelande 26.3.2019: AlandicaDebatt ›

Här kan du lyssna på visionen: