Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Ålands väg under och ur coronakrisen

Nu kan du läsa statusrapport 4 "Ålands väg under och ur coronakrisen" som webbmagasin. Rapporten är ett lapptäcke av perspektiv som lyfter blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen. Fokus ligger på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Den vill du inte missa!

 

Bild på Annika Hambrudd, Petra Granholm och Alfons Röblom

Medborgarsamtal under pandemin - hur ska Åland utvecklas?

Våren 2020 uppstod ett behov av att få med ålänningarna i diskussionen om Ålands utveckling under och efter coronakrisen. Det ansåg åtminstone landskapsregeringen tillsammans med övriga medaktörer i nätverket bärkraft.ax, som gemensamt tog initiativ till och arrangerade ett antal medborgarsamtal. Totalt genomfördes tio fokusgruppssamtal och öppna samtalstillfällen anordnades i Mariehamn, Godby, Brändö och Föglö. För att få en bred representation och perspektiv från både unga, äldre, personer med funktionsvariationer och inflyttade arrangerades även målgruppsspecifika samtal.

Frågor som diskuterades under samtalen var "Upplevelser och erfarenheter under pandemin - vilka vanor, aktiviteter och verksamheter innan pandemin vill du bevara som de varit och/eller utveckla framåt? Är det något som du inte vill återupprätta?"

Resultatet av dessa finns nu som en bilaga i statusrapporten "Ålands väg under och ur coronakrisen".

Nyheter

Bild på Christian med traktor i bakgrunden

Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet

Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och...
Läs mer om Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet ›

Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland”

De åländska storföretagen har antagit ett gemensamt klimatåtagande. Syftet är att år för år minska företagens klimatpåverkan.  – Näringslivets påverkan i hållbarhetsarbetet är avgörande så det är...
Läs mer om Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland” ›
Studerande och lärare från Ålands Hotell och restaurangskola

Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020!

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av...
Läs mer om Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020! ›

Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande ledande hållbarhetslots

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Realiseringen av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på...
Läs mer om Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande ledande hållbarhetslots ›
Porträttbild Anki och Ia

Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips

År 2017 valde de större företagen på Åland med 50 + anställda att bilda nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax. Flera mindre företag har inspirerats av modellen kring...
Läs mer om Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.