Seminarium 14 februari | Bärkraft.ax
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Seminarium

Seminarium 14 februari

Välkommen på seminarium om tillit, delaktighet och blomstrande!

I december publicerades Tillitsstudie för Åland 2022 - Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra. Den 14 februari kommer studien att presenteras och analyseras genom seminarium om tillit, delaktighet och upplevelsen av att blomstra vid Ålands Lyceum. Studien presenteras först av ÅSUBs utredare Maria Viktorsson. Gästtalare vid seminariet är Bi Puranen som sedan många år är generalsekreterare för World Values Survey. 

Reflektioner kring studiens resultat delas vid seminariet:

Knut Lönnroth, som är landskapsläkare (folkhälsoperspektiv)
Helena Flöjt-Josefsson, som är biträdande chef vid Ålands förläggning (delaktighetsperspektiv)
Yannick Vaara, som studerar vid yrkesgymnasiet och är medlem i Ålands ungdomsråd (perspektiv unga)
Marcus Koskinen-Hagman, som är rektor vid Ålands lyceum och medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet (utbildnings- och bildningsperspektiv)

Seminariet utgör en startpunkt för det fortsatta arbetet med genomförandet av målen om välmående samt tillit och delaktighet. De båda målansvariga Carolina Sandell och Johanna Fogelström-Duns berättar om hur vi tar arbetet med ökad tillit, delaktighet och välmående vidare.

Seminariet öppnas av utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande lantrådet Veronica Thörnroos samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson. ÅSUB:s direktör Katarina Fellman är seminariets moderator.

Anmäl dig till seminariet här!

Nyheter

Färdplaner

Färdplanerna har uppdaterats

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder...
Läs mer om Färdplanerna har uppdaterats ›
Östersjön

Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning

En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer. På...
Läs mer om Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning ›
Nabbens våtmark

Våtmarkswebben har lanserats

Nätverket Bärkrafts medaktör, Ålands Vatten, har skapat webbsidan Våtmarkswebben Åland som finns att se på vattenskydd.ax. På webbsidan finns information om våtmarker och dammar samt en...
Läs mer om Våtmarkswebben har lanserats ›
David Karlsson

David Karlsson är ny målansvarig för mål 6

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett David Karlsson till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 6 – ”Kraftigt minskad klimatpåverkan”. Åland ska...
Läs mer om David Karlsson är ny målansvarig för mål 6 ›
Johanna Fogelström-Duns

Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Johanna Fogelström-Duns till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 2 – ” Alla känner tillit och har verkliga...
Läs mer om Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2 ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.