Toppbild stenar och vatten
Natur och hav

Färdplan för ett hållbart Brändö 2018–2040

Låt dig inspireras av Brändös alldeles nya färdplan för en hållbar kommun.

”Hållbarhet är inte något som lever på sidan av eller som endast en del av verksamheten. När vi lever och andas hållbarhet integrerat i våra kärnverksamheter skapar vi också ett samhälle som är attraktivt och står väl rustat inför oväntade utmaningar.”

Ta del av hela färdplanen här (pdf)

Följ Brändös arbete här

Nyheter

Blommor i dovt solljus

Den åländska ungdomsrörelsen startas med ett klimatläger

I augusti 2018 var Åland skådeplats för det allra första ungdomstoppmötet i Norden och Östersjöregionen. Här samlades över 100 deltagare för att diskutera vad som behöver göras för att förverkliga FN...
Läs mer om Den åländska ungdomsrörelsen startas med ett klimatläger ›

Studerande tolkar lokala och globala mål

Under december månad har tolkningar av de globala och lokala utvecklings- och hållbarhetsmålen, i form av filmklipp gjorda av studerande vid Ålands Lyceum, belysts på nätverkets facebooksida. Har du...
Läs mer om Studerande tolkar lokala och globala mål ›

Modell för beräkning av CO2-utsläpp

En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med...
Läs mer om Modell för beräkning av CO2-utsläpp ›

Kurstips: Introduktion till hållbar utveckling

Fördjupa dig i hållbarhetsfrågan är att gå kursen Introduktion till hållbar utveckling på Öppna Högskolan. Du får under kursens gång grundläggande förståelse för utmaningar och möjligheter inom...
Läs mer om Kurstips: Introduktion till hållbar utveckling ›
Ett möte och samtal mellan människor, händer i rörelse

Den första åländska tillitsstudien

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.
Läs mer om Den första åländska tillitsstudien ›

Här kan du lyssna på visionen: