Toppbild stenar och vatten
Tecknad bild på människor

Den första åländska tillitsstudien

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

Tillit är en resurs för det åländska samhället – en resurs som behöver förvaltas och följas upp. Genom den första åländska tillitsstudien fastställas att Åland befinner sig innanför ramen av det som kallas ”nordisk exceptionalism”: de flesta känner tillit, och många känner till och med en hög tillit. Utgångspunkten är god men ”de flesta” är inte ”alla”. Vårt nordiska guld måste förvaltas och vårdas genom att kontinuerligt skapa förutsättningar för att allt fler ska kunna känna tillit.

Ta del av rapporten i sin helhet (pdf)

Nyheter

Ett möte och samtal mellan människor, händer i rörelse

Den första åländska tillitsstudien

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.
Läs mer om Den första åländska tillitsstudien ›
Personer med reseväskor som väntar på transport

Kurs i hållbarhetsredovisning

Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad borde vi inkludera i vår hållbarhetsredovisning? Under våren 2019 har ni möjlighet att...
Läs mer om Kurs i hållbarhetsredovisning ›
Åländsk natur, hav och klippor, med texten "Det bästa Åland man kan tänka sig"

Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap

Inom bärkraft.ax finns en nätverksgrupp för hållbara storföretag på Åland. Gruppen arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar till ett...
Läs mer om Företagsutmaning: Hållbara mötesplatser, resande och värdskap ›

Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv

Som Utvecklings- och hållbarhetsrådet konstaterar i agendans statusrapport 2, är det nu dags att kavla upp ärmarna ytterligare ett varv. Ålands landskapsregerings infrastrukturavdelning utvecklar...
Läs mer om Bygg- och energiteamet kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv ›
Purjolök och morötter

Ålands hushållningssällskap rekryterar VD

Ålands Hushållningssällskap tillhandahåller rådgivning och service till landsbygdsföretagare på Åland. Vår vision är ”en levande landsbygd där Ålands Hushållningssällskap bidrar med engagemang och...
Läs mer om Ålands hushållningssällskap rekryterar VD ›

Här kan du lyssna på visionen: