Toppbild stenar och vatten
Tecknad bild på människor

Den första åländska tillitsstudien finns tillgänglig

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

Tillit är en resurs för det åländska samhället – en resurs som behöver förvaltas och följas upp. Genom den första åländska tillitsstudien fastställas att Åland befinner sig innanför ramen av det som kallas ”nordisk exceptionalism”: de flesta känner tillit, och många känner till och med en hög tillit. Utgångspunkten är god men ”de flesta” är inte ”alla”. Vårt nordiska guld måste förvaltas och vårdas genom att kontinuerligt skapa förutsättningar för att allt fler ska kunna känna tillit.

Ta del av rapporten i sin helhet (pdf)

Nyheter

En vacker dag i skärgården

Företagsam skärgård startar workshoprunda

PRESSMEDDELANDE 29.10.2018 Den åländska skärgården står för en stor del av Ålands attraktionskraft och har en stor potential för utveckling. Samtidigt står skärgårdskommunerna inför flera utmaningar...
Läs mer om Företagsam skärgård startar workshoprunda ›
Människor i möte

Välkommen till Ålands gröna kontorshotell

Är ni ett litet företag, kanske en start-up eller organisation som söker förmånlig kontorslokal i centrala Mariehamn? Vill du arbeta i en inspirerande miljö? Bryr du dig om hållbarhetsfrågor?...
Läs mer om Välkommen till Ålands gröna kontorshotell ›
Lugn skärgårdsmiljö

Tillit på Åland – Mörka moln eller fri horisont?

Måndagen 12.11.2018 kl. 13–16 på Alandica, auditoriet. I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig...
Läs mer om Tillit på Åland – Mörka moln eller fri horisont? ›
Gulgrön bakgrund med vit text, "Tillsammans gör vi skillnad"

Utvecklings- och hållbarhetsmål vid ansökan om verksamhetsstöd

Från och med hösten 2017 anger föreningar vilka utvecklings- och hållbarhetsmål som de arbetar med då ansökan om Paf-medel för verksamhetsstöd lämnas in. Alla föreningar har möjlighet att aktivt...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsmål vid ansökan om verksamhetsstöd ›

Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet

Folkhälsomyndigheten i Sverige och organisationen Sveriges kommuner och landsting arrangerar konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” i Uppsala den 17-18 september 2018. De cirka 400 deltagarna i...
Läs mer om Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet ›

Här kan du lyssna på visionen: