Bärkraft - Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på Åland
Toppbild stenar och vatten

Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Mot grön bakgrund bilder på några av de olika arterna, t.ex. apollofjäril, sjuprickig nyckelpiga, vildapel, sexfläckig blombock

Vilka blir Ålands nya landskapsarter?

När Åland fyller 100 år utses fem nya landskapsarter i kategorierna: fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd! (Vad är en makrofyt? Jo, det är en vattenväxt!) Alla som vill får vara med och rösta under maj månad! 

Bild på Apollofjäril
Apollofjäril på Föglö. Foto: Visit Åland

Revidering av delmål

I enlighet med utvecklings- och hållbarhetsrådets önskemål vid ett ordinarie möte den 25 september 2020 pågår en översyn av de strategiska utvecklingsmålens delmål. Delmålens tidshorisont är år 2030. 

Målansvariga i arbetsgruppen för koordinering och rapportering har tillsammans med processledare och teammedlemmar tagit fram förslag till revideringar av delmålen. Rådet har godkänt reviderade delmål för fem av de sju strategiska utvecklingsmålen i utvecklings- och hållbarhetsagendan; mål 3 ”God vattenkvalitet”, mål 4 ”Biologisk mångfald”, mål 5 ”Attraktionskraft”, mål 6 ”Kraftigt minskad klimatpåverkan” och mål 7 ”Hållbar konsumtion och produktion”. 

Syftet med revideringen är att konkretisera delmålen samt förbättra dess mätbarhet i relation till de sju strategiska utvecklingsmålens huvudindikatorer. Nya ikoner har även tagits fram målen och finns nu i mediabiblioteket.

Mål, delmål och huvudindikatorer hittar du här under "mål 2030".

Nyheter

Minna och Uffe Rundberg framför sitt båthus, i bakgrunden blå himmel och moln

Mer än bara en stugby

För Minna och Uffe Rundberg ligger havet varmt om hjärtat. Genom sin Green Key-certifierade stugby belägen vid vattnet i Kungsö erbjuder de sina gäster både logi och möjligheten att uppleva det unika...
Läs mer om Mer än bara en stugby ›
Bild på flera av de olika arterna man kan rösta på

Vilka blir Ålands nya landskapsarter?

När Åland fyller 100 år utser vi fem nya landskapsarter i kategorierna: fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd! (Vad är en makrofyt? Jo, det är en vattenväxt!)  Alla som vill får vara...
Läs mer om Vilka blir Ålands nya landskapsarter? ›

Ny ordförande i storföretagsgruppen

Fredagen den 22.4 sammanträdde nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax och under mötet valdes en ny ordförande för gruppen. Nätverksgruppen tillämpar delat ordförandeskap och...
Läs mer om Ny ordförande i storföretagsgruppen ›
Bild på Ann Nedergård

Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet"

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Ann Nedergård till målansvarig för strategiska utvecklingsmålet 3 "Allt vatten har god kvalitet". Till vardags är Ann projektledare vid Ålands Vatten där...
Läs mer om Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet" ›
Fyr på ö omringad av vatten och Ålandsbankens logo

Svanenmärkt räntefond – vad, hur och varför?

Under 2019 lanserade Ålandsbanken en hållbar räntefond, Ålandsbanken Green Bond ESG, som kort efter lansering erhöll det nordiska miljömärket Svanen. Detta var den första Svanenmärkta räntefonden i...
Läs mer om Svanenmärkt räntefond – vad, hur och varför? ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.