Nätverket bärkraft.ax | Bärkraft.ax
Framsida

Nätverket bärkraft.ax

Genom ett blomstrande liv som är i harmoni med vår omgivning kan vi kan vi säkerställa en bärkraftig framtid för både oss själva och kommande generationer. Genom att leva hållbart och blomstra, kan vi skapa en bättre värld och ett bättre Åland.

Bärkraft är ett nätverk för alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt, blomstrande och hållbart Åland. Tillsammans bidrar nätverket att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och visionen alla kan blomstra.

Nyheter

Flourish bild

Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer

Nätverket bärkraft.ax söker en person för rollen som koordinator för nätverkets internationella relationer för perioden augusti 2023 till februari 2024. Uppdraget är på deltid (10–20%) och kan med...
Läs mer om Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer ›
Annette Holmberg-Jansson och Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling

Den 31 maj 2023 undertecknade Ålands nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och Islands nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ett så kallat Memorandum of Understanding...
Läs mer om Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling ›
Leader

En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi

Lokalkraft Leader Åland r.f. har utsetts till genomförare av Leadermetoden och den lokala utvecklingsstrategi för år 2023-2027 har den 11 maj 2023 antagits av Ålands landskapsregering. Arbetet med...
Läs mer om En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi ›
Dasskampanjen

Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning

Åland utvecklings- och hållbarhetsagendas mål 3 (god vattenkvalitet) har i samarbete med nätverksgruppen för hållbara kommuner, lotsfunktionen, vattenskydd.ax samt alla kommunbibliotek på Åland tagit...
Läs mer om Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning ›
Vindkraft

Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan

Under förra veckan beslutade Ålands landskapsregering att utse en klimatkommission. Klimatkommissionens uppdrag är att fortlöpande ta initiativ till klimatpolitiska analyser och ge förslag till...
Läs mer om Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan ›