Nätverket bärkraft.ax | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Jul målikoner

Nätverket bärkraft.ax

Genom ett blomstrande liv som är i harmoni med vår omgivning, kan vi kan vi säkerställa en bärkraftig framtid för både oss själva och kommande generationer. Genom att leva hållbart och blomstra, kan vi skapa en bättre värld och ett bättre Åland.

Bärkraft är ett nätverk för alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt, blomstrande och hållbart Åland. Tillsammans bidrar nätverket att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

Nyheter

resurssida

Ny resurssida för arbetet mot korruption

Den 9 december är det den internationella antikorruptionsdagen och mål 2 (tillit och delaktighet) inom nätverket bärkraft uppmärksammar detta genom att lansera sin nya resurssida med syfte att öka...
Läs mer om Ny resurssida för arbetet mot korruption ›
Marika

Marika Lindström ny ordförande för nätverksgruppen för hållbara storföretag

Fredagen den 24 november sammanträdde nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax och under mötet valdes en ny ordförande för gruppen. Nätverksgruppen tillämpar delat ordförandeskap och...
Läs mer om Marika Lindström ny ordförande för nätverksgruppen för hållbara storföretag ›
Karl Wahlman

Karl Wahlman ny ordförande i civilsamhällets nätverksgrupp

Den 23 november 2023 valdes Karl Wahlman, verksamhetsledare för Funktionsrätt Åland, till ny ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp. Utöver det nya ordförandeskapet för nätverksgruppen valdes...
Läs mer om Karl Wahlman ny ordförande i civilsamhällets nätverksgrupp ›
Cop28

Landskapsregeringen står bakom LGMA:s ställningstagande inför COP28

I början på november ställde sig Ålands landskapsregering bakom LGMAs ställningstagande om att öka åtgärderna för att begränsa den globala temperaturökningen inför klimattoppmötet COP28 i Förenade...
Läs mer om Landskapsregeringen står bakom LGMA:s ställningstagande inför COP28 ›
Målansvariga

Utvecklingsmålens ansvariga ger en bild över nuläget

I början på hösten presenterade de målansvariga för Utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål en nulägesrapport inför utvecklings- och hållbarhetsrådet. Artikeln baserar sig...
Läs mer om Utvecklingsmålens ansvariga ger en bild över nuläget ›