Mål 7 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 7, en shoppingkasse med cirkulära pilar

Mål 7

Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentliga sektorns, företagens liksom andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

Delmål för mål 7:

7.1 Mängden avfall som uppkommer på Åland har minskat till max 1,2 ton per person per år 

7.2 Alla företag och organisationer har integrerat hållbarhet, resurssnålhet och cirkularitet i kärnan av sin verksamhet

7.3 Alla offentliga organisationer praktiserar hållbar offentlig upphandling 

7.4 Alla bygger och renoverar på ett hållbart, resurssnålt och cirkulärt sätt

7.5 Nyttodjurens naturliga beteende främjas genom att deras naturliga behov som mat och rörelse tillgodoses 

7.6 Åtminstone 80% av befolkningen har en resurssnål och återanvändande livsstil 

7.7 Åtminstone 80% av befolkningen äter en lokalproducerad kost som enligt aktuella rekommendationer både är till gagn för människors och planetens hälsa

7.8 Åtminstone 80 % undviker att köpa varor som innehåller skadliga kemikalier

7.9 De konsumtionsbaserade luftutsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat till 4 ton per person senast 2030 och 2 ton per person senast 2040

Huvudindikatorer för strategiskt utvecklingsmål 7 

22. Andel av befolkningen som har en resurssnål återanvändande livsstil 

23. Antal företag, föreningar och organisationer som redovisar sitt hållbarhetsarbete i sin årsredovisning

24. Uppkommen mängd avfall per person 

 

Detta kan du göra för att bidra till mål 7:

MINSKA FÖRORENINGAR OCH ANVÄNDANDET AV KEMIKALIER

- Undersök och diskutera hur du/din arbetsplats kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

Få koll med hjälp av Ålands Natur & Miljös projekt Kemikaliekoll Åland eller Ålands Vattens webbplats Vattenskydd.ax!

KÖP LOKALT PRODUCERADE PRODUKTER 
- Vi har mängder av fina produkter, råvaror och hantverk producerade på Åland. Genom att handla lokalproducerat stöder du inte bara det åländska näringslivet utan minskar även utsläppet som transporter från utlandet kräver. 

HANDLA ETISKT
- Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

VÅRDA DET DU HAR
- Förläng livslängden på kläder, skor eller andra prylar genom att vårda dem omsorgsfullt. Tvätta t.ex. på rätt temperatur, lufttorka och laga trasiga plagg istället för att köpa nya. 

HANDLA SECOND HAND ELLER BYT KLÄDER OCH PRYLAR MED ANDRA
-  Att handla eller byta second hand är ett roligt sätt att uppdatera sig utan att extra resurser skall användas för att producera nytt. 

DONERA DET DU INTE ANVÄNDER
- Har du prylar eller kläder som bara ligger i garderoben och som du själv inte kommer att använda? Donera det du inte använder till välgörande ändamål som till exempel Emmaus.

MER GRÖNT, MINDRE KÖTT
- En hälsosam tallrik består minst till 80 % av grönsaker, rotsaker, gryn eller pasta. Är allt dessutom närodlat mår både din kropp och den lokala bonden bra.

UPPMUNTRA DIN ARBETSPLATS ELLER ORGANISATION ATT KRANMÄRKA SIG
- Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

Läs mer om kranmärkningen på kranmarkt.ax.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.