Mål 7 | Bärkraft.ax
En målarpyts med pensel, en morot och potatis med en eko-lapp, ett flygplan med hjärtgroddar efter, stjärnor under bilderna.

Mål 7

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster är en tvärgående fråga, som bidrar till uppnåendet av samtliga sex övriga strategiska utvecklingsmål. Med konsumtion avses såväl privatpersoners, offentlig sektors, företags som andra organisationers konsumtion av både varor och tjänster.

Delmål för mål 7:

 • All konsumtion av varor och tjänster är av hållbara varor och tjänster  (i enlighet med de fyra hållbarhetsprinciperna).
 • Återbruk och återanvändning är en självklar prioritering för alla på Åland (framom nyinköp).
 • Resurser har ersatt begreppet avfall.
 • Alla företag och offentlig sektor arbetar mot att produktion och inköp ryms inom de fyra hållbarhetsprinciperna.
 • Markant ökning av utbudet av åländska ekologiska matvaror. Skälig ersättning till matproducenter, uppskattad och eftertraktad lokal produktion.
 • Proaktivt arbete pågår inom jordbruks-, livsmedels-, energi-, hälso- och sjukvårds-, bygg-, transport-, skogsbruks- och turismsektorerna.
 • Byggsektorn har markant ökat användningen av åländskt trä.
 • Användning av mark och vatten tar hänsyn till ekosystem och biologisk mångfald, och utgår ifrån ett effektivt nyttjande av naturresurser (koppling till strategiskt utvecklingsmål 4 och 5).
 • Offentliga upphandlingsmetoder som säkerställer genomgående hållbara offentliga upphandlingar är etablerade.
 • Systematisk utfasning av skadliga kemikalier (koppling till strategiskt utvecklingsmål 4).
 • Nyttodjurens naturliga beteende främjas genom att deras naturliga behov som mat och rörelse tillgodoses.

Bland väsentliga åtgärder för uppnåendet av målet finns offentliga upphandlingsmetoder som säkerställer hållbar offentlig konsumtion respektive systematisk utfasning av skadliga kemikalier.

Detta kan du göra för att bidra till mål 7:

MINSKA FÖRORENINGAR OCH ANVÄNDANDET AV KEMIKALIER

- Undersök och diskutera hur du/din arbetsplats kan implementera hållbara metoder för att minska användandet av skadliga kemikalier och föroreningar som har en negativ påverkan på människors hälsa.

Få koll med hjälp av Ålands Natur & Miljös projekt Kemikaliekoll Åland eller Ålands Vattens webbplats Vattenskydd.ax!

KÖP LOKALT PRODUCERADE PRODUKTER 
- Vi har mängder av fina produkter, råvaror och hantverk producerade på Åland. Genom att handla lokalproducerat stöder du inte bara det åländska näringslivet utan minskar även utsläppet som transporter från utlandet kräver. 

HANDLA ETISKT
- Köp Fairtrade-produkter och bidra till hållbar handel och att de som producerat det du köper får en schysst ersättning för sitt arbete.

VÅRDA DET DU HAR
- Förläng livslängden på kläder, skor eller andra prylar genom att vårda dem omsorgsfullt. Tvätta t.ex. på rätt temperatur, lufttorka och laga trasiga plagg istället för att köpa nya. 

HANDLA SECOND HAND ELLER BYT KLÄDER OCH PRYLAR MED ANDRA
-  Att handla eller byta second hand är ett roligt sätt att uppdatera sig utan att extra resurser skall användas för att producera nytt. 

DONERA DET DU INTE ANVÄNDER
- Har du prylar eller kläder som bara ligger i garderoben och som du själv inte kommer att använda? Donera det du inte använder till välgörande ändamål som till exempel Emmaus.

MER GRÖNT, MINDRE KÖTT
- En hälsosam tallrik består minst till 80 % av grönsaker, rotsaker, gryn eller pasta. Är allt dessutom närodlat mår både din kropp och den lokala bonden bra.

UPPMUNTRA DIN ARBETSPLATS ELLER ORGANISATION ATT KRANMÄRKA SIG
- Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten istället för förpackat vatten.

Läs mer om kranmärkningen på kranmarkt.ax.

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

12. Hållbar konsumtion och produktion

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.