Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland

Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser.

En viktig pusselbit är att profilera de åländska företagen med ett trovärdigt hållbarhetsarbete, som även bidrar till att attrahera kompetent arbetskraft och därmed kompetensförsörjning inom de åländska företagen. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Dessutom kan man gå samman till exempel med gemensamma inköp där man får mer tyngd att påverka leverantörer.

Gruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan.

Samarbetet delas upp i undergrupper utgående från medlemmarnas intressen och undergrupperna leds av nätverksmedlemmar. Den stora nätverksgruppen samlas två gånger i året.

I gruppen medverkar följande företag: 
Alandia Försäkring
Crosskey
Dahlmans
Eriksson Capital
Hotell Arkipelag
Inficon
Landskapets Fastighetsverk
Mathias Eriksson/Mariehamns Parti
Optinova
Orkla
PAF
Rederi Ab Eckerö
Transmar/ Ålands Renhållning
Viking Line
ÅCA
Åland Post
Ålandhotels
Ålandsbanken
Ålandsmejeriet
Ömsen försäkringar
 

Tidigare ordföranden

Vår 2022-höst 2023
Caroline Lepistö (VD Ålandhotels)
Johannas Dahlman (VD Dahlmans)

Höst 2021-vår 2022
Caroline Lepistö
(VD Ålandhotels)
Anders Wiklund (VD Optinova)

Vår 2020-höst 2021
Anders Wiklund
(VD Optinova)
Niklas Lampi (VD Mathias Eriksson/Mariehamns Parti)

Höst 2019-vår 2020
Daniela Johansson 
(Vice VD PAF)
Niklas Lampi (VD Mathias Eriksson/Mariehamns Parti)

2018-vår 2019
Daniela Johansson 
(Vice VD PAF)
Tove Erikslund (CAO Ålandsbanken)