Huvudindikatorer | Bärkraft.ax
Indikatorer
Bild: Visit Åland

Huvudindikatorer

Mål 1 | Välmående

Mål 2 | Tillit och delaktighet

Mål 3 | God vattenkvalitet

Mål 4 | Biologisk mångfald

Mål 5 | Attraktionskraft

Mål 6 | Kraftigt minskad klimatpåverkan

Mål 7 | Hållbar konsumtion och produktion