Statusrapport 2 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statusrapport 2

 

 

 

Hur ligger Åland till 2018?

Statusrapporten 2 fördjupar sig i nuläget (år 2018) i förhållande till målen. I och med denna rapport har även alla mål indikatorer, som hjälper till att mäta var vi står idag.

Bland annat så finns i rapporten redogörelser från centrala samhällsaktörer; dess roll och syn på förverkligandet av mål och vision. Några exempel är Marthorna på Åland, Ålands skötbåtsförening, Ålands Museum, alla åländska kommuner, Ålands landskapsregering och flera delar av näringslivet.

Statusrapport 2 fördjupar sig i fysisk strukturutveckling (kapitel 4). Möjligheter att förverkliga det hållbara och bärkraftiga samhälle som beskrivs i visionen påverkas direkt av bebyggelse- och infrastrukturutvecklingen, samt hur vi använder mark och vatten. Rapporten Den fysiska strukturen på Åland bidrar med det aktuella helhetsperspektivet och kapitlet är en sammanfattning av denna rapport.