Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Carolina Sandell ny målansvarig
Carolina Sandell ny målansvarig för utvecklingsmål 1 "Välmående"

Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har i början på månaden utsett Carolina Sandell till ny målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 1 – ”Välmående människor vars inneboende resurser växer”.  

Det är en ära att få förtroendet att ta över stafettpinnen för målet välmående. Jag är övertygad om att välmående-perspektivet behöver få ett större utrymme i analyser och åtgärder. Det ska bli intressant att få vara en del av det arbetet genom hållbarhetsagendan. 

Carolina arbetar just nu med projektet ”Sysselsättning för alla” som kartlägger Ålands insatser för grupper som står utanför arbetsmarknaden. Projekt bygger på både utvecklingsmål 1 och 2.  Välmående och delaktighet går in i varandra och Carolina ser framemot samarbete mellan de två strategiska målen. ”Jag tror att det är viktigt att parallellt lyfta både individ- och samhällsperspektivet”, säger Carolina om hur hon kommer att ta sig an arbetet som målansvarig. Hon tror också att utgångspunkten behöver vara att vi inser att vi människor inte är så rationella som vi tror att vi är. ”Vi behöver skapa system som både gör det enkelt för oss att göra val som främjar välmående och gör det lätt för oss att stöda varandra i den strävan”. 

Här kan du läsa mer om de sju strategiska utvecklingsmålen och dess målansvariga.