Medborgarsamtal | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Dialogpaus omslag
Bild: Dialogpaus stiftelsen

Medborgarsamtal

Längtar du efter fler konstruktiva samtal och möten? Vill du lyfta en fråga där allas röster blir hörda? Då kan du använda vårt stödmaterial till medborgarsamtal som hjälpmedel.

Ett bra samtal ger plats för allas perspektiv, bygger förtroende och lyfter fram de som inte alltid hörs. Därför är det viktigt att ge samtalet en struktur, en tydlig samtalsstruktur ger förutsättningar att prata om egna erfarenheter utifrån sina egna förutsättningar, och det behöver inte vara svårt. Syftet med en strukturerad dialog och medborgarsamtal är inte att övertala, debattera eller övertyga andra, utan fungerar som en övning för både samtalsledare och deltagare till att bli bättre samtalspartners. Att lyssna, ta in och reflektera och förstå varandra är nyckeln till en god dialog. 

Initiativet med medborgarsamtal vilar på en vilja att skapa långsiktiga och återkommande strukturer där människor i det åländska samhället involveras i samhällsutvecklingen. Det är en del av visionen för det hållbara samhälle vi på Åland strävar efter – där alla medborgare känner att de kan, om de vill, ha inflytande på beslut som påverkar deras egna liv. Nätverket bärkrafts stödmaterial finns under bilagor och baserar sig på Dialogpaus-metoden.