Lotsfunktionens huvudman | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Lotsfunktionens huvudman

Lotsfunktionens huvudman är föreningen bärkraft.ax Åland r.f. Föreningen bildades på initiativ av ett flertal av nätverkets medaktörer med huvudsyftet att etablera en lotsverksamhet som hjälper organisationer och privatpersoner på Åland att göra utvecklings- och hållbarhetsagendan till sin egen.

Föreningens medlemmar består av organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Föreningen håller ett årsmöte på fastställd dag under perioden april-september. Däremellan sammanträder styrelsen vid behov. På årsmötet väljs styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, medan styrelsen inom eller utom sig utser en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Föreningen har en alkohol- och drogpolicy och en jämställdhetspolicy. Föreningen har anställd personal i syfte att tillhandahålla en lotsfunktion för organisationer och privatpersoner.

En bärkraftig samhällsutveckling är en förutsättning för möjligheterna att bedriva framgångsrik företagsamhet. Med investeringar i lotsfunktionen bidrar PAF, Ålandsbanken, Ömsen Försäkringar och Wiklöf Holding år 2019-2024 till att möjliggöra ett proaktivt, uppsökande och långsiktigt lotsarbete för en bärkraftig samhällsutveckling. 

Föreningens medlemmar är för närvarande Röda Korset Ålands distrikt, Ålands Marthadistrikt, Nordens institut på Åland, Visit Åland, Folkhälsan på Åland, Ålands Kommunförbund, Östersjöfonden, Rädda Barnen på Åland, Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv och Funktionsrätt Åland.

Föreningens stadgar, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser/bokslut finns tillgängliga under bilagor till höger på sidan. 

Föreningens styrelse 2023 består av:

Jacob Haagendal (ordförande)
Tomas Urvas
Julia Lindfors 
Henrik Lagerberg
Alexandra Walk-Liljeroos
Joel Lindholm
Agneta Wackström

Styrelsen är vald fram till föreningens årsmöte 2024.