Lotsfunktionens huvudman | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Lotsfunktionens huvudman

Lotsfunktionens huvudman är föreningen bärkraft.ax Åland r.f. Föreningen bildades på initiativ av ett flertal av nätverkets medaktörer med huvudsyftet att etablera en lotsverksamhet som hjälper organisationer och privatpersoner på Åland att göra utvecklings- och hållbarhetsagendan till sin egen.

Föreningens medlemmar består av organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Föreningen håller ett årsmöte på fastställd dag under perioden april-september. Däremellan sammanträder styrelsen vid behov. På årsmötet väljs styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, medan styrelsen inom eller utom sig utser en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga funktionärer. Föreningen har en alkohol- och drogpolicy och en jämställdhetspolicy. Föreningen har anställd personal i syfte att tillhandahålla en lotsfunktion för organisationer och privatpersoner.

En bärkraftig samhällsutveckling är en förutsättning för möjligheterna att bedriva framgångsrik företagsamhet. Med investeringar i lotsfunktionen bidrar PAF, Ålandsbanken, Ömsen Försäkringar samt Wiklöf Holding under år 2019-2024, OX2 under 2024, till att möjliggöra ett proaktivt, uppsökande och långsiktigt lotsarbete för en bärkraftig samhällsutveckling. 

Föreningens medlemmar är:
Folkhälsan på Åland
Funktionsrätt Åland.
Högskolan på Åland
Nordens institut på Åland
Röda Korset Ålands distrikt
Visit Åland
Ålands Kommunförbund
Rädda Barnen på Åland
Ålands Marthadistrikt
Ålands Natur & Miljö
Ålands Näringsliv
Östersjöfonden

Föreningens styrelse 2023 består av:

Jacob Haagendal (ordförande)
Tomas Urvas
Julia Lindfors 
Henrik Lagerberg
Alexandra Walk-Liljeroos
Joel Lindholm
Agneta Wackström

Styrelsen är vald fram till föreningens årsmöte 2024.