Vad kan jag göra? | Bärkraft.ax
Alla kan blomstra bild

Vad kan jag göra?

Du kan med både stora och små ansträngningar vara med och bidra till ett Åland där alla kan blomstra! Dina val viktiga för vårt framtida Åland. Det finns många anledningar till varför det är viktigt att göra hållbara val, genom att göra hållbara val kan du bland annat bidra till att skydda miljön och minska påverkan på vår planet. Det kan handla om att du minskar användningen av fossila bränslen eller minskar ditt avfall. Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot vår planet och vi behöver tillsammans arbeta för att motverka dem.

Naturresurserna på jorden är begränsade och om vi inte är försiktiga kan vi snabbt förbruka dem. Genom att göra hållbara val kan vi bidra till att bevara naturresurserna och säkerställa att de finns kvar för framtida generationer. Genom att ta del av våra verktyg och hållbara tips kan du vara en del av nätverket och visionen alla kan blomstra. Alla våra sju strategiska utvecklingsmål har egna förslag på hur du kan göra hållbara val som bidrar till deras föverkligande.