Hållbarhetsredovisning | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild: Earth.org

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning är viktig eftersom den ger företag och organisationer möjlighet att kommunicera sin påverkan på samhället och miljön, samt berätta för vilka åtgärder de vidtar för att bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning bidrar till ökad transparens och ansvarstagande från organisationer, en annan fördel med hållbar redovisning är att det kan stärka varumärket och relationerna till sina kunder, investerare, anställda och samhället i stort. 

Genom hållbarhetsredovisning kan din organisation identifiera förbättringsområden och utveckla strategier för att minska sin påverkan på miljön och samhället. Detta kan i sin tur leda till minskade kostnader och effektivare verksamheter.

För att kunna ge svar på om verksamheten sker inom ramen för de fyra hållbarhetsprinciperna uppmanar vi att göra hållbarhetsredovisningar, införa certifieringar eller det som är relevant för din bransch. En mängd företag och offentliga aktörer inom nätverket har gått en kurs i grunderna för att hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initiative (GRI). Medverkan i kurser så som GRI har lett till allt från GRI-inspirerade redovisningar till mer grundläggande hållbarhetsrapporteringar på Åland.

Här finns några exempel på hållbarhetsredovisningar från lokala organisationer som inspiration, både i form av separat redovisning och hållbarhetsredovisning som del av årsredovisning.

Optinova Group: 2020, 2021
PAF: 2018, 2019, 2020, 2021
Viking Line: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ålandsbanken: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Åland Post: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Ålands Landskapsregering: 2014-2020, 2021, 2022