Nyheter | Page 5 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

20.3.2023 - Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg?
Den 16 mars arrangerade European Sustainable Development Network konferensen ”Halfway to 2030 – Where does Europe stand and how does it move forward?” i Stockholm”. Konferensen samlade ett drygt...
Läs mer om Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg? ›
16.3.2023 - Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling
I slutet på februari godkändes Mariehamns stad Vision 2040 Ett framtida önskat tillstånd, hur staden ska utvecklas och i vilken riktning de ska arbeta. "Visionen stödjer både Ålands sju strategiska...
Läs mer om Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling ›
28.2.2023 - Utvärdering av Finlands nationella implementering av Agenda 2030
Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställdes under våren 2022. Finlands kommission för hållbar utveckling leds av statsministern och...
Läs mer om Utvärdering av Finlands nationella implementering av Agenda 2030 ›
3.2.2023 - Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag
Ungdomsrådet grundades hösten 2022 på initiativ av Utvecklings- och Hållbarhetsrådet. Syftet med gruppen är att öka Ålands ungdomars inflytande i politiken och landskapets vidare utveckling....
Läs mer om Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag ›
19.1.2023 - Färdplanerna har uppdaterats
För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder...
Läs mer om Färdplanerna har uppdaterats ›
18.1.2023 - Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning
En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer. På...
Läs mer om Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning ›
11.1.2023 - Våtmarkswebben har lanserats
Nätverket Bärkrafts medaktör, Ålands Vatten, har skapat webbsidan Våtmarkswebben Åland som finns att se på vattenskydd.ax. På webbsidan finns information om våtmarker och dammar samt en...
Läs mer om Våtmarkswebben har lanserats ›
11.1.2023 - David Karlsson är ny målansvarig för mål 6
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett David Karlsson till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 6 – ”Kraftigt minskad klimatpåverkan”. Åland ska...
Läs mer om David Karlsson är ny målansvarig för mål 6 ›
5.1.2023 - Annica Brink om färdplanen för mål 3
För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen till år 2030 behöver vi veta vad vi ska göra och vem som gör vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället...
Läs mer om Annica Brink om färdplanen för mål 3 ›
4.1.2023 - Karin Rosenberg-Brunila om färdplanen för mål 7
För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen till år 2030 behöver vi veta vad vi ska göra och vem som gör vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället...
Läs mer om Karin Rosenberg-Brunila om färdplanen för mål 7 ›

Sidor