Internationella relationer | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Internationella relationer

Förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan är beroende av att åtminstone alla länder runt Östersjön genomför Agenda 2030. Mot denna bakgrund agerar Åland och nätverket bärkraft.ax aktivt för att bidra till ett handlingskraftigt samarbete i Norden och Östersjöregionen. Detta gäller såväl föreningar, företag som de offentliga institutionerna. Lagtinget agerar bland annat inom Nordiska rådet och Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC). Landskapsregeringen agerar bland annat inom ramen för Finlands kommission för hållbar utveckling, Nordiska ministerrådet, HELCOM, Regions4 och EU.

Utvecklings- och hållbarhetsagendan, bärkraft-nätverket och alla kan blomstra-visionen utgör sammantaget en plattform och en modell för ett samhälle som i sin helhet genomgår en transformation i riktning mot ett hållbart samhälle. Detta väcker internationellt intresse som ett exempel på hur Agenda 2030 kan implementeras i praktiken. Ett exempel är att EU-kommissionen utsåg agendan och nätverket bärkraft till en av vinnarna av European Sustainability Award 2019, att European Sustainable Development Network arrangerade en workshop på Åland år 2021 samt att ReGeneration 2030:s årliga toppmöte arrangeras på Åland -som år 2021 innebar det första Ålandsbesöket någonsin av en sittande EU-kommissionär.