Checklista för mångfald vid rekrytering | Bärkraft.ax
Handskakning

Checklista för mångfald vid rekrytering

Lotsfunktionen tillsammans med medaktörer i nätverket har tagit fram en checklista som kan användas som inspiration för utveckling inom mångfald vid rekrytering i anställningssammanhang eller för att bredda representationen i föreningen eller det politiska partiet. Innehållet baseras genomgående på medaktörernas förslag för mångfald och inkludering under ett workshop-tillfälle vid medaktörsmötet våren år 2023. 

Listan föreslår inspirerade åtgärder och aktiviteter kopplat till förberedelser och uppföljning, utbildning, hjälpmedel och rutiner samt organisationskultur och engagemang.