Checklista för mångfald vid rekrytering | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Handskakning

Checklista för mångfald vid rekrytering

Lotsfunktionen tillsammans med medaktörer i nätverket har tagit fram en checklista som kan användas som inspiration för utveckling inom mångfald vid rekrytering i anställningssammanhang eller för att bredda representationen i föreningen eller det politiska partiet. Innehållet baseras genomgående på medaktörernas förslag för mångfald och inkludering under ett workshop-tillfälle.

Listan föreslår inspirerade åtgärder och aktiviteter kopplat till förberedelser och uppföljning, utbildning, hjälpmedel och rutiner samt organisationskultur och engagemang.