Grattis Mariehamn, Åland, vattenmiljön, den biologiska mångfalden och alla ålänningar! | Bärkraft.ax
Nabbens våtmark
Bild: Visit Åland

Grattis Mariehamn, Åland, vattenmiljön, den biologiska mångfalden och alla ålänningar!

Från nätverket bärkraft.ax, mål 3 om god vattenkvalitet och mål 4 om biologisk mångfald vill vi stämma in i hyllningskören. Grattis till Nordiska rådets miljöpris Mariehamns stad!

Nabbens våtmark är en lyckad satsning på så otroligt många sätt. Det är en multifunktionell våtmark som bidrar till vattenrening, till biologisk mångfald, till klimatanpassning och kolinlagring samtidigt som den ger mervärden för Mariehamnare, ålänningar och alla besökare.

Ålänningar har alltid levt i och med naturen och därför också förvaltat naturen på ett bra sätt. Det är vi som känner vår närmiljö bäst. Det är vi som har sett förändringarna och som också många gånger har en känsla för vad som skulle behövas. Låt oss använda vår kunskap och omsorg till vår närmiljö för att på ett konstruktivt sätt arbeta tillsammans.

Finansministern har just fört fram ett budgetförslag för 2023. I budgetförslaget finns det flera positiva inslag för vattnet och den biologiska mångfalden. Vi skulle förstås gärna se mer och fler, men låt oss nu ALLA hjälpa landskapsregeringen att förvalta dessa initiativ på ett bra sätt. Kan vi visa att de medel som nu finns i budgetförslaget kan förvaltas på ett bra sätt och att det kan ge många mervärden för ett på alla sätt attraktivt Åland, då tror vi att det finns goda förutsättningar för att våra beslutsfattare kan satsa mer på naturen.

Här vill vi också knyta an till den uppmaning som bärkrafts alla målansvariga och nätverksgrupper förde fram till landskapsregeringen i en skrivelse i september i år. Gemensamt fördes det fram att ”Vi önskar att landskapsregeringen tar ett tydligt och strategiskt grepp för att få mer projektmedel från EU till Åland.” EU kommer inte bara med krav, utan också pengar att genomföra kraven. I skrivelsen uppmanades landskapsregeringen att bättre ta till vara denna möjlighet för att kunna växla upp de pengar vi avsätter i egen budget. På Åland behöver vi på ett smidigt sätt få tillgång till dessa medel och kan denna möjlighet tas till vara på ett bra sätt förbättras chanserna att nå målen med ett hållbart- och bärkraftigt Åland.

Byalag, jaktlag, samfälligheter, föreningar och gemene ålänning - era tankar och initiativ skulle kunna bli åtgärder eller projekt. Dela gärna med er av er kunskap! Låt oss hjälpas åt med att få både vår natur och närmiljö, oss själva och varandra att blomstra.

Bärkraft mål 3 och 4
Ann Nedergård, målansvarig mål 3 God vattenkvalitet
Petra Granholm, målansvarig mål 4 Biologisk mångfald

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.