Finlands nationella strategi för Agenda 2030 | Bärkraft.ax
Tecknad bild på personer med instrument, noter och texten "Hållbar välfärd"

Finlands nationella strategi för Agenda 2030

Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställts under våren. Statsrådet har nu publicerat strategin och du hittar den här på statsrådets webbplats

Som komplement till strategin har Finlands expertpanel för hållbar utveckling nyligen presenterat rapporten ”Positiv framtid för Finland”, du hittar den här på expertpanelens webbplats. 

Finlands kommission för hållbar utveckling leds av statsministern och dess sekretariat är placerat vid Statsrådets kansli. Kommissionen grundades för drygt 25 år sedan och har som syfte att bistå Finlands strävan om att uppnå en hållbar utveckling för landet i sin helhet. Finland verkade aktivt i förhandlingarna som ledde fram till Agenda 2030 och anses vara en föregångare i genomförandet.

Läs mer om Finlands kommission här. 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.