Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots | Bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.ax söker en vikarierande hållbarhetslots

Nätverket bärkraft.ax är navet för samordningen av arbetet med att förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland.

Inom nätverket finns föreningen bärkraft.ax Åland r.f., vars medlemmar består av organisationer som är medaktörer i nätverket. Föreningens syfte är att främja en hållbar och bärkraftig utveckling på Åland. Föreningen ska genom sin verksamhet bidra med inspiration, samordning, råd i arbetsmetoder, utvecklande och förvaltning av engagemang, kompetensutveckling och konkreta verktyg för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Föreningen har två anställda.

Vill du vara en central person i det åländska samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet?

I så fall är vi nyfikna på dig!

Om tjänsten

Föräldraledighetsvikariatet som hållbarhetslots innebär att du har en central roll i utvecklings- och hållbarhetsarbetet och stöd i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Hållbarhetslotsen samarbetar tätt med en kollega, ledande hållbarhetslotsen. Styrelsens arbetsutskott och ledande hållbarhetslots ansvarar för arbetsledning av hållbarhetslotsen.

Hållbarhetslotsen arbetar utgående från strategi, handlingsplan och verksamhetsplan upprättade av styrelse och medlemmar. Föreningens ledord är Tillförlitlig, Brobyggare, Möjliggörare och Anpassningsbar. Ledorden beskriver föreningen föreningens mission och föreningens roll i nätverket.

Hållbarhetlotsens uppdrag kretsar kring strategisk kommunikation och information med allmänheten som målgrupp. Hållbarhetslotsen har även övergripande ansvar för nätverkets gemensamma möten, verksamhetsområdet Medborgarsamtal och samordningsstöd för nätverksgrupper.

Din profil

Som hållbarhetslots ser du värdet i långsiktigt arbete, samt har kunskaper för att ta långsiktighet och strategi till konkret handling och agerande. Du kommer att planera, samordna, driva och utvärdera nätverkets information som riktas mot privatpersoner, vilket förutsätter att du behärskar strategisk kommunikation. Det innebär även att du själv har god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt datorvana som inkluderar kunskap om olika plattformar och kanaler, bild, text och rörlig bild.

Du har bred kunskap om hållbar utveckling och du är trygg i din roll som hållbarhetsambassadör. Du har gott stöd av resten av nätverket, där olika typer av spetskompetens finns, och förvaltar de goda samarbetsgrunderna samt kan vidareutveckla relationer genom att inspirera och influera.

Du trivs med att utföra kreativa uppdrag som uppkommer genom samverkan och samarbete med andra. Du har förmåga att skapa relationer och kan skapa en bra balans mellan att vara diplomatisk och att kunna ställa krav.

Arbetsspråket är svenska.

Du har relevant utbildning och erfarenhet i förhållande till beskrivningen ovan.

Hållbarhetslotsen är placerad i Mariehamn och uppdraget innefattar uppsökande verksamhet runt om på hela Åland.

Arbetet börjar i oktober (enligt överenskommelse).

Tjänsten är 100 % av heltid, deltid kan diskuteras.

Arbetets varaktighet: Vikariatet beräknas vara ettårigt med möjlighet till förlängning.

Arbetstid: dagtid men kräver stundvis arbete under kvällar och helger.

Lön: enligt överenskommelse. Löneanspråk lämnas in tillsammans med ansökan.

Vi ser fram emot din ansökan och CV som skicks till till karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax senast 10 augusti 2022.

 

Kontakt

Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila

karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax

+3584573500586

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.