Mål 3 | Bärkraft.ax
Ikon för mål 3, en fisk som hoppar i vattnet

Mål 3

Allt vatten har god kvalitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på planeten. På Åland finns en utbredd insikt om betydelsen av ett friskt Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten samt tillgången till friska sjöar för rent dricksvatten.

Delmål för mål 3:

  • Åland är Östersjöns röst och vi arbetar proaktivt för att påverka andra länder och regioner i Östersjön. Åländska aktörer inom förvaltning, näringsliv, tredje sektor och enskilda individer lyfter frågan i samverkan med den övriga Östersjöregionen.
  • Alla aktörer och verksamheter har kunskap om och tar ansvar för de åländska vattnen och arbetar proaktivt för vatten av god kvalitet. År 2030 tar 95 procent av ålänningarna aktiva beslut och eget ansvar kring vattenskydd i sina vardagliga liv.
  • Ett samlat helhetsperspektiv på vattenanvändningen säkerställer att åtgärder, handlingsplaner och direktiv tillsammans möjliggör förbättringar av vattenkvaliteten samt att alla behövliga åtgärder uppmärksammas.
  • Antropogena kretsloppen av näringsämnen är till största delen slutna. Åland är år 2030 topp tre i Östersjöregionen vad gäller cirkulärt omhändertagande av näringsämnen och exportör av näringsämnen 2051.
  • De antropogena nettoutsläppen av näringsämnen fosfor och kväve till vatten har halverats fram till 2030.
  • Den interna belastningen i sjöar, vikar och havsområden har minskat avsevärt.
  • Ett innovativt och blomstrande åländskt näringsliv är ledande inom hållbara cirkulära lösningar för näringsämnen, hållbart vattenbruk, VA-sektorn, clean tech, med mera
  • Läckage av farliga ämnen till vattenmiljön har minskat till icke-skadliga nivåer, så som uppsläpp av läkemedel, växtskyddsmedel, hushållskemikalier, gifter och mikroplaster. Nedskräpningen till vattenmiljön har upphört.
  • Hänsyn till klimatförändringen och dess effekter beaktas i allt arbete som påverkar vatten.

Ett samlat helhetsperspektiv på vattenanvändningen säkerställer att åtgärder, handlingsplaner och direktiv tillsammans möjliggör ständiga förbättringar av vattenkvaliteten samt att alla behövliga åtgärder uppmärksammas.

Detta kan du göra för att bidra till mål 3:

(Källa globalamalen.se)

SLÄNG INTE SKRÄP I NATUREN
- Skräp som slängs i naturen, speciellt lättare skräp som kan färdas i vinden hamnar ofta i våra vattendrag där det ibland tar upp hundratals år innan de bryts ner. Fimpar åker ofta ner i brunnarna och tuggummit hamnar i fågelns mage.

TA REDA PÅ VILKA KEMIKALIER SOM FINNS I DITT HEM
- Få koll på kemikalierna hemma och ta reda på hur du kan minska ditt vardagliga kemikalieutsläpp. På Kemikaliekoll Åland hittar du information om de vanligaste kemikalierna i just ditt hem och hur du kan minska ditt utsläpp.

UNDVIK PLAST - INTE BARA PLASTKASSEN
- Microplaster går att hitta i allt från rengöringsmedel och schampoo till kläder hamnar dagligen i avloppssystemen. Den överlägset största källan till utsläpp av microplaster är fordonstrafik - lämna bilen hemma oftare. Plast försvinner inte. 

MINSKA VATTENFÖRBRUKNINGEN 
- Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
- Stäng av kranen medan du schampoonerar håret eller borstar tänderna. 
- Du hittar fler tips på vattenskydd.ax

 

Utvecklingsmålet bidrar till uppnåendet av följande av FN:s 17 utvecklingsmål:

6. Rent vatten och sanitet

14. Hav och marina resurser

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.