Nätverksgrupper | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Nätverksgrupper

Den dagliga implementeringen av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda stöds av nätverksgrupper som bidrar till uppnåendet av ett eller flera strategiska utvecklingsmål. Med ett agilt arbetssätt i nätverksform skapas förutsättningar för organisationsöverskridande processer, som överbryggar de begränsningar som är inbyggda i traditionella silostrukturer. Syftet är att främja synergieffekter av de resurser som mobiliseras för agendans förverkligande.

Nätverksgrupperna drivs av personer inom den egna sektorn. Konkreta aktiviteter och mötesplatser skapas utgående personernas aktuella frågeställningar och områden. Nätverksgrupperna och undergrupper för olika initiativ är i ständig rörelse.

De olika nätverksgrupperna är:
Civilsamhällets nätverksgrupp
Lagtingets gruppledarforum
Nätverksgruppen för hållbara kommuner
Nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare
Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland
Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverket för hållbar kunskapsutveckling
Ungdomsrådet