Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax
Rådtes medlemmar ute på en solig trappa. Rebecka Eriksson saknas på bilden.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket. Rådet består av ledande personer från olika sektorer, och ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Ledamöterna utses av landskapsregeringen och rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år. Ledamöterna sitter i perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet är en av ledamöterna och axlar också rollen som rådets ordförande. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande),

Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande),

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,

Vice VD Rebecka Eriksson,

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson,

Rättsvetare Petra Granholm,

Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström,

Stadsdirektör Barbara Heinonen,

Verksamhetsledare Robert Jansson,

Verksamhetsledare Niclas Forsström,

Rektor Marcus Koskinen-Hagman och

VD Peter Wiklöf.

 

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)

Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande),

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,

Vice VD Rebecka Eriksson,

Jordbrukare Tage Eriksson,

Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig,

Rektor Edvard Johansson,

Verksamhetsledare Robert Jansson,

VD Peter Wiklöf,

Rättsvetare Petra Granholm,

VD Jan Hanses,

Stadsdirektör Barbara Heinonen,

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson.

Här kan du lyssna på visionen: