Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax
Utvecklings- och hållbarhetsrådet hösten 2020 på trappan utanför Alandica.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket. Rådet består av ledande personer från olika sektorer, och ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Ledamöterna utses av landskapsregeringen och rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år. Ledamöterna sitter i perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet är en av ledamöterna och axlar också rollen som rådets ordförande. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2020-2021:

lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
talman Bert Häggblom
förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet - informationsdirektör Viking Line/vice ordförande Ålands Näringsliv)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare – ordförande Ålands Producentförbund)
Rebecka Eriksson (näringslivet – vice VD Eriksson Capital)
Niclas Forsström (föreningslivet – Folkhälsan och Ålands Idrott)
Petra Granholm (föreningslivet – Ålands Fredsinstitut och Ålands Natur & Miljö)

Martha Hannus (föreningslivet – Emmaus)
Barbara Heinonen (kommunsektorn – stadsdirektör Mariehamns stad)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn – rektor Åland lyceum)
Alfons Röblom (landskapsregeringen – utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet – VD Ålandsbanken/ordförande Ålands Näringsliv r.f.)

Tidigare utvecklings- och förvaltningschef Dan E Eriksson var ledamot fram till den 31 maj 2020 
Tidigare talman Roger Nordlund var ledamot fram till den 2 november 2020

Rådet 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande),

Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande),

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,

Vice VD Rebecka Eriksson,

Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson,

Rättsvetare Petra Granholm,

Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström,

Stadsdirektör Barbara Heinonen,

Verksamhetsledare Robert Jansson,

Verksamhetsledare Niclas Forsström,

Rektor Marcus Koskinen-Hagman och

VD Peter Wiklöf.

 

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)

Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande),

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson,

Vice VD Rebecka Eriksson,

Jordbrukare Tage Eriksson,

Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig,

Rektor Edvard Johansson,

Verksamhetsledare Robert Jansson,

VD Peter Wiklöf,

Rättsvetare Petra Granholm,

VD Jan Hanses,

Stadsdirektör Barbara Heinonen,

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.