Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Rådet
Bakre raden: förvaltningschef John Eriksson, Marcus Koskinen-Hagman, Niklas Lampi, Mikael Lundell, Susanne Olofsson, Martha Hannus, lantråd Katrin Sjögren. Främre raden: huvudeskreterare Micke Larsson, Jonas Wilén, Rebecka Eriksson, Josefine Egenfelt, Karl Wahlman, Minna Hellström, finansminister Mats Perämaa. Talman Jörgen Pettersson saknas på bilden.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet verkar för uppnåendet av utvecklings- och hållbarhets-agendans vision och sju strategiska utvecklingsmål. Rådet arbetar under mandatperioden särskilt för konkret handling för att uppnå målen till 2030. Medlemmarna i rådet utgörs av företrädare från olika delar av samhället, för att få bredd i diskussionen om hållbarhetsutmaningar som är gemensamma för hela samhället. Det finns ett värde i olikheterna och genom ömsesidig dialog är ambitionen att olikheterna över tid leder till positiva synergieffekter. Rådet understryker betydelsen av transparens och kommunikation till hela det åländska samhället för att engagera och ge en tydlig bild av det arbete som pågår inom ramen för bärkraft-nätverket.

Rådet 2024-2025

Följande personer har utsetts till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet under mandatperioden 2024-2025:

Josefine Egenfelt (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
John Eriksson (förvaltningschef)*

Rebecka Eriksson (näringslivet)
Martha Hannus (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)

Minna Hellström (utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner)
Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)

Niklas Lampi (näringslivet)
Mikael Lundell (utsedd av jord-, skogs- och vattenbrukarnas intresseorganisationer)

Susanne Olofsson (näringslivet)
Mats Perämaa (finansminister)

Jörgen Pettersson (talman)
Katrin Sjögren (lantråd och rådets ordförande)

Karl Wahlman (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
Jonas Wilén (utsedd av Ålands kulturdelegation)

Tidigare talman Veronica Thörnroos var ledamot fram till 11 mars 2024.

Ämbetena talman, lantråd, finansminister och förvaltningschef är permanenta medlemmar i rådet.