Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet sitter på rad på en brygga vid Lilla Holmen
Från vänster: Rebecka Eriksson, minister Alfons Röblom, Micke Larsson, Julia Lindfors, lantråd Veronica Thörnroos, talman Bert Häggblom, Johanna Boijer-Svahnström, Niklas Lampi, Marcus Koskinen-Hagman, Therese Karlsson, Niclas Forsström, Josefine Egenfelt och förvaltningschef John Eriksson. På bilden saknas Martha Hannus och Birgitta Eriksson-Paulson.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av bärkraft-nätverket och etablerades samtidigt som nätverkets bildades i början av 2016. Rådet består av ledande personer från alla samhällssektorer och ansvarar för bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Rådet verkar på förtroende från bärkraft-nätverkets medaktörer. Ledamöterna väljs för perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst nio och maximalt fjorton personer. Lantrådet är, i likhet med talmannen och förvaltningschefen, permanent medlem i rådet och även rådets ordförande. Rådet väljer inom sig två vice ordföranden. Rådets rollförklaring:

Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll är att stå för kontinuitet, drivkraft och vitalitet i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet. Vi värdesätter fritt tänkande och värnar de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen i ”Alla kan blomstra”-visionens andemening. Vi förverkligar och uppnår utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och de sjutton globala målen i Agenda 2030 genom lokal handling.

 

Rådet 2022-2023

Följande personer har utsetts till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet under mandatperioden 2022-2023:

Josefine Egenfelt (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
John Eriksson (förvaltningschef)
Rebecka Eriksson, vice ordförande (näringslivet)

Niclas Forsström (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
Martha Hannus, vice ordförande (civilsamhället)
Annette Holmberg-Jansson (social- och hälsominister)

Bert Häggblom (talman)
Therese Karlsson (utsedd av Ålands kulturdelegation)
Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)

Niklas Lampi (näringslivet)
Julia Lindfors (utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner)
Mikael Lundell (jord-, skogs- och vattenbrukare)

Susanne Olofsson (näringslivet)
Veronica Thörnroos, ordförande (lantråd)

Tidigare minister Alfons Röblom var ledamot fram till 12 oktober 2022
Birgitta Eriksson Paulson (lantbruket) var ledamot fram till 21 november 2022
Annette Holmberg-Jansson från 1 januari 2023
Johanna-Boijer Svahnström var ledamot fram till 5 maj 2023
Susanne Olofsson från 5 maj 2023