Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax
Utvecklings- och hållbarhetsrådet sitter på rad på en brygga vid Lilla Holmen
Från vänster: Rebecka Eriksson, minister Alfons Röblom, Micke Larsson, Julia Lindfors, lantråd Veronica Thörnroos, talman Bert Häggblom, Johanna Boijer-Svahnström, Niklas Lampi, Marcus Koskinen-Hagman, Therese Karlsson, Niclas Forsström, Josefine Egenfelt och förvaltningschef John Eriksson. På bilden saknas Martha Hannus och Birgitta Eriksson-Paulson.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av bärkraft-nätverket och etablerades samtidigt som nätverkets bildades i början av 2016. Rådet består av ledande personer från alla samhällssektorer och ansvarar för bärkraft-nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Rådet verkar på förtroende från bärkraft-nätverkets medaktörer. Ledamöterna väljs för perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst nio och maximalt fjorton personer. Lantrådet är, i likhet med talmannen och förvaltningschefen, permanent medlem i rådet och även rådets ordförande. Rådet väljer inom sig två vice ordföranden. Rådets rollförklaring:

Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll är att stå för kontinuitet, drivkraft och vitalitet i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet. Vi värdesätter fritt tänkande och värnar de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen i ”Alla kan blomstra”-visionens andemening. Vi förverkligar och uppnår utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och de sjutton globala målen i Agenda 2030 genom lokal handling.

 

Rådet 2022-2023

Följande personer har utsetts till medlemmar i utvecklings- och hållbarhetsrådet under mandatperioden 2022-2023:

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet)
Josefine Egenfelt* (civilsamhället)
John Eriksson**** (förvaltningschef)

Rebecka Eriksson, vice ordförande (näringslivet)
Niclas Forsström* (civilsamhället)
Martha Hannus*, vice ordförande (civilsamhället)

Annette Holmberg-Jansson (social- och hälsominister)
Bert Häggblom**** (talman)
Therese Karlsson** (kulturen)

Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)
Niklas Lampi (näringslivet)
Julia Lindfors*** (kommunerna)

Mikael Lundell (jord-, skogs- och vattenbrukare)
Veronica Thörnroos****, ordförande (lantråd)

 

* utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp
** utsedd av Ålands kulturdelegation
*** utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner
**** talmannen, lantrådet och förvaltningschefen är permanenta medlemmar i rådet
 

Tidigare minister Alfons Röblom var ledamot fram till 12 oktober 2022
Birgitta Eriksson Paulson (lantbruket) var ledamot fram till 21 november 2022
Annette Holmberg-Jansson från 1 januari 2023

 

Rådet 2020-2021

lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
talman Bert Häggblom
förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare)
Rebecka Eriksson (näringslivet)
Niclas Forsström (civilsamhället)
Petra Granholm (civilsamhället)

Martha Hannus (civilsamhället)
Barbara Heinonen (kommunsektorn)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn)
Alfons Röblom (utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet)

Tidigare utvecklings- och förvaltningschef Dan E Eriksson var ledamot fram till den 31 maj 2020 
Tidigare talman Roger Nordlund var ledamot fram till den 2 november 2020
 

Rådet 2018-2019

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm
Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström
Rektor Marcus Koskinen-Hagman 
VD Peter Wiklöf
 

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Tage Eriksson
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Rektor Edvard Johansson
Verksamhetsledare Robert Jansson
VD Peter Wiklöf
Rättsvetare Petra Granholm
VD Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.