Utvecklings- och hållbarhetsrådet | Bärkraft.ax
Utvecklings- och hållbarhetsrådet hösten 2020 på trappan utanför Alandica.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket. Rådet består av ledande personer från olika sektorer, och ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktiga existens. Ledamöterna utses av landskapsregeringen och rådet sammanträder vid två ordinarie möten per år. Ledamöterna sitter i perioder om två kalenderår och rådet ska bestå av minst åtta och maximalt fjorton personer. Lantrådet är en av ledamöterna och axlar också rollen som rådets ordförande. Rådet ska regelbundet följa upp det åländska samhällets arbete med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Följande personer utgör utvecklings- och hållbarhetsrådet 2020-2021:

lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
talman Bert Häggblom
förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare)
Rebecka Eriksson (näringslivet)
Niclas Forsström (civilsamhället)
Petra Granholm (civilsamhället)

Martha Hannus (civilsamhället)
Barbara Heinonen (kommunsektorn)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn)
Alfons Röblom (utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet)

Tidigare utvecklings- och förvaltningschef Dan E Eriksson var ledamot fram till den 31 maj 2020 
Tidigare talman Roger Nordlund var ledamot fram till den 2 november 2020

Rådet 2018-2019:

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm
Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström
Rektor Marcus Koskinen-Hagman 
VD Peter Wiklöf

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Tage Eriksson
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Rektor Edvard Johansson
Verksamhetsledare Robert Jansson
VD Peter Wiklöf
Rättsvetare Petra Granholm
VD Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.