Tidigare rådsmedlemmar | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tidigare rådet

Tidigare rådsmedlemmar

Rådet 2022-2023

Josefine Egenfelt (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
John Eriksson (förvaltningschef)
Rebecka Eriksson, vice ordförande (näringslivet)

Niclas Forsström (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
Martha Hannus, vice ordförande (civilsamhället)
Annette Holmberg-Jansson (social- och hälsominister)

Bert Häggblom (talman)
Therese Karlsson (utsedd av Ålands kulturdelegation)
Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)

Niklas Lampi (näringslivet)
Julia Lindfors (utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner)
Mikael Lundell (jord-, skogs- och vattenbrukare)

Susanne Olofsson (näringslivet)
Veronica Thörnroos, ordförande (lantråd)

Tidigare minister Alfons Röblom var ledamot fram till 12 oktober 2022
Birgitta Eriksson Paulson (lantbruket) var ledamot fram till 21 november 2022
Annette Holmberg-Jansson från 1 januari 2023
Johanna-Boijer Svahnström var ledamot fram till 5 maj 2023
Susanne Olofsson från 5 maj 2023

 

Rådet 2020-2021

Lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
Talman Bert Häggblom
Förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare)
Rebecka Eriksson (näringslivet)
Niclas Forsström (civilsamhället)
Petra Granholm (civilsamhället)

Martha Hannus (civilsamhället)
Barbara Heinonen (kommunsektorn)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn)
Alfons Röblom (utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet)

Tidigare utvecklings- och förvaltningschef Dan E Eriksson var ledamot fram till den 31 maj 2020 
Tidigare talman Roger Nordlund var ledamot fram till den 2 november 2020
 

Rådet 2018-2019

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm
Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström
Rektor Marcus Koskinen-Hagman 
VD Peter Wiklöf
 

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Tage Eriksson
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Rektor Edvard Johansson
Verksamhetsledare Robert Jansson
VD Peter Wiklöf
Rättsvetare Petra Granholm
VD Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson