Tidigare rådsmedlemmar | Bärkraft.ax
Tidigare råd

Tidigare rådsmedlemmar

Rådet 2020-2021

Lantråd Veronica Thörnroos (rådets ordförande)
Talman Bert Häggblom
Förvaltnings- och utvecklingschef John Eriksson

Johanna Boijer-Svahnström (näringslivet)
Birgitta Eriksson-Paulson (jord-, skogs- och vattenbrukare)
Rebecka Eriksson (näringslivet)
Niclas Forsström (civilsamhället)
Petra Granholm (civilsamhället)

Martha Hannus (civilsamhället)
Barbara Heinonen (kommunsektorn)
Marcus Koskinen-Hagman (utbildningssektorn)
Alfons Röblom (utvecklingsminister)
Peter Wiklöf (näringslivet)

Tidigare utvecklings- och förvaltningschef Dan E Eriksson var ledamot fram till den 31 maj 2020 
Tidigare talman Roger Nordlund var ledamot fram till den 2 november 2020
 

Rådet 2018-2019

Lantrådet Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson
Rättsvetare Petra Granholm
Vice ordförande Johanna Boijer-Svahnström
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Verksamhetsledare Robert Jansson
Verksamhetsledare Niclas Forsström
Rektor Marcus Koskinen-Hagman 
VD Peter Wiklöf
 

Rådet 2016-2017

Lantråd Katrin Sjögren (ordförande)
Vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande)
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
Vice VD Rebecka Eriksson
Jordbrukare Tage Eriksson
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Rektor Edvard Johansson
Verksamhetsledare Robert Jansson
VD Peter Wiklöf
Rättsvetare Petra Granholm
VD Jan Hanses
Stadsdirektör Barbara Heinonen
Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson