Våtmarkswebben har lanserats | Bärkraft.ax
Nabbens våtmark
Bild: Vattenskydd.ax

Våtmarkswebben har lanserats

Nätverket Bärkrafts medaktör, Ålands Vatten, har skapat webbsidan Våtmarkswebben Åland som finns att se på vattenskydd.ax. På webbsidan finns information om våtmarker och dammar samt en sammanställning av de flesta åländska våtmarkerna.

För att fler lättare ska hitta information om våtmarker och dammar har Ålands Vatten lanserat webbsidan våtmarkswebben Åland. Idén att skapa sidan kom när de själva behövde söka information om att anlägga en våtmark. Nu delar de med sig av kunskaper och erfarenheter och hoppas att det också kan inspirera fler.

"Vi hoppas att våtmarkswebben ska kunna bidra till både information och inspiration vilket i sin tur kan göra att fler anlägger dammar och våtmarker" säger Ann Nedergård projektledare för vattenskydd på Ålands Vatten.

Ålands Vatten har jobbat för förbättrad vattenkvalitet i flera olika projekt de senaste åren. Bland annat ett projekt om att minska näringsförluster från jordbruksmark. Förra året uppförde de själva en våtmarkslösning och de startade också ett nytt projekt, Smarta Vatten, som främjar jordbrukets vattenvård och biologiska mångfald genom samarbete, innovation & lokalt genomförande.

För närvarande planerar vattenbolaget nu för ytterligare tre våtmarker kring dricksvattentäkten Markusbölefjärden. De nya våtmarkerna uppförs inom ramen för ett projekt om naturbaserade lösningar delvis finansierat av Nordiska Ministerrådet.

 

Fakta projektet Naturbaserade Lösningar

 • Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från naturens förmåga för att lösa samhällsutmaningar. Utsläppsminskningar, klimatanpassning och arbete för människors hälsa är några områden där naturbaserade lösningar kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

 •  Ålands Vattens projekt är ett av nio nordiska projekt och det projektet handlar om multifunktionella våtmarker och kombidammar inom vattenskyddsområdet för Markusbölefjärden. Fakta Våtmarkswebben Åland • Innehåller fakta om dammar och våtmarker.

 • Samlar våtmarker och dammar på Åland på en webbsida under vattenskydd.ax

 •  Visar åländska våtmarker enligt kategorierna: o Reningsdamm o Biologisk mångfald o Utjämnings- och översilningsytor o Bevattning o Våtmarker för fiskar o Dikesombyggnad • Våtmarkswebben Åland har tagits fram inom ramen för projektet Naturbaserade Lösningar -multifunktionella våtmarker.

 

Fakta Ålands Vatten Ab

 • Åland Vatten producerar och levererar dricksvatten till ca 75% av Ålands befolkning.

 • Åland Vatten producerar dricksvatten av sjövatten som kommer från Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarby träsk.

 • Ju renare sjövattnet är desto bättre förutsättningar är det för en hållbar produktion av dricksvatten.

 • Ålands Vatten Ab jobbar aktivt för en hållbar dricksvattenförsörjning för Åland sedan 2016.

 • Information om Ålands Vattens arbete för en hållbar dricksvattenförsörjning finns på vattenskydd.ax där även våtmarkswebben Åland finns.

 

Fakta Ålands Vattens projekt för en hållbar dricksvattenförsörjning:

 • På väg mot en hållbar dricksvattenförsörjning.
 •  Minskade näringsförluster från jordbruksmark och vattenpodden
 • Informationsblad om vattenskydd
 • Kranmärkt.ax
 • VA-samarbete Åland
 • Naturbaserade Lösningar – multifunktionella våtmarker • Smarta Vatten

 

Besök Våtmarkswebben här!