Vicelantråd Camilla Gunell besökte Bryssel och träffade flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland,...