Huvudsekreterare | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Micke Larsson med händerna runt en kaffekopp

Huvudsekreterare

Utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare är föredragande vid samt ansvarar för beredningen inför utvecklings- och hållbarhetsrådets möten. Huvudsekreteraren förväntas att aktivt verka för genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland vilket innebär ett förverkligande av Ålands vision, ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”, och uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen.

Rådet utser, vid sitt första ordinarie möte under respektive mandatperiod, en huvudsekreterare för en period om två år. Huvudsekreteraren bereder rådets möten i samråd med rådets ordförande och båda vice ordföranden. Micke Larsson är utsedd till utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare fram till rådets första ordinarie möte 2026.

Huvudsekreteraren är suppleant i Finlands kommission för hållbar utveckling.