Huvudsekreterare | Bärkraft.ax
Bild på Micke Larsson
Nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson

Huvudsekreterare

Utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare är föredragande vid samt ansvarar för beredningen inför utvecklings- och hållbarhetsrådets möten. Huvudsekreteraren förväntas att aktivt verka för genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland vilket innebär ett förverkligande av Ålands vision, ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”, och uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen.

Huvudsekreteraren är utsedd och finansieras av landskapsregeringen. Micke Larsson är utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare.

Huvudsekreteraren är medlem i Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utveckling och suppleant i Finlands kommission för hållbar utveckling. Landskapsregeringens lantråd är Ålands ordinarie medlem i Finlands kommission för hållbar utveckling.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.