Medaktörerna | Bärkraft.ax
Text på gulgrön bakgrund: Vi är medaktörer i nätverket bärkraft.ax. Vitt bär med blad.

Medaktörerna

Medaktörerna utgör på många sätt medelpunkten i bärkraft.ax. Medaktörerna samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande. Medaktörerna träffas regelbundet för samordningsmöte.

Det är enkelt att ansluta sig som medaktör. Det räcker med att organisationen beslutar (styrelse eller motsvarande) om att man vill vara medaktör och samtidigt ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan. Alla medaktörer bjuds in till gruppens samordningsmöten.

Under bilagor kan du ta del av protokoll från medaktörernas samordningsmöten. Om du är intresserad av någon presentation eller bilaga som det hänvisas till i protokollen, tveka inte att ta kontakt med hållbarhetslots Sofia Enholm på sofia.enholm@barkraft.ax. I kalendern kan du se tidpunkt för kommande medaktörsmöten.

I nuläget är följande organisationer medaktörer

ABF-Åland

Ams

Brändö kommun

Datainspektionen

Eckerö kommun

Emmaus

Finströms kommun

Folkhälsan

Föglö kommun

Företagarna på Åland

Företagsam skärgård

Geta kommun

Hammarlands kommun

Hållbart initiativ

Högskolan på Åland

Jomala kommun

Kumlinge kommun

Kökar kommun

Landsbygdsutvecklingen

Leader Åland

Lemlands kommun

Liberalerna på Åland

Lumparlands kommun

Mariehamns stad

Mathantverkarna på Åland

Mise

Moderat samling

NIPÅ

Obunden samling

PusselFamiljen

Regnbågsfyren

Rädda Barnen Åland

Rädda Lumparn

Röda Korset

Saltviks kommun

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Skördefestens Vänner

Smart Energy Åland (Flexens)

Sottunga kommun

Sunds kommun

Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn

Ung Resurs

Upphandlingsinspektionen

Visit Åland

Vårdö kommun

Ålands Barnmorskeförening

​Ålands feministparaply

Ålands Framtid

Ålands fredsinstitut

Ålands Gymnasium

Ålands handikappförbund

Ålands Idrott

Ålands kommunförbund

Ålands marthadistrikt

Ålands naturskola

Ålands Natur & Miljö

Ålands Näringsliv

Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands Producentförbund

Ålands Socialdemokrater

Ålands 4h

Ålands Vatten

Åländsk Center

Åländsk demokrati

ÅSUB

Östersjöfonden

Ålands landskapsregering

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.