Medaktörerna | Bärkraft.ax
Text på gulgrön bakgrund: Vi är medaktörer i nätverket bärkraft.ax. Vitt bär med blad.

Medaktörerna

Medaktörerna utgör på många sätt medelpunkten i bärkraft.ax. Medaktörerna samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande.

Medaktörerna träffas regelbundet för samordningsmöte, en plats för dialog och samverkan över sektorsgränser. Förstärkt koppling mellan medaktörerna och utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Din organisation är välkommen med som medaktör, vare sig ni är en förening, ett företag, en myndighet, en intresseorganisation, ett förbund etc. 

Att vara medaktör

Medaktörerna vill se utvecklings- och hållbarhetsagendan förverkligad och bidrar själva med konkreta insatser för att detta ska ske.

Organisationen förbinder sig att synliggöra att man är medaktör internt och externt.

Alla medaktörer bjuds in till gruppens samordningsmöten.

Under bilagor kan du ta del av protokoll från medaktörernas tidigare samordningsmöten. Om du är intresserad av någon presentation eller bilaga som det hänvisas till i protokollen, eller om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med hållbarhetslots Elise Åkerblom

 

FÖRENINGAR OCH FÖRBUND

OFFENTLIG SEKTOR

MYNDIGHETER

KOMMUNER

ÖVRIGA OFFENTLIGA INSTITUTIONER

FÖRETAG OCH INTRESSEORGANISATIONER

STIFTELSER

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.