Medaktörerna | Bärkraft.ax
Text på gulgrön bakgrund: Vi är medaktörer i nätverket bärkraft.ax. Vitt bär med blad.

Medaktörerna

Medaktörerna utgör på många sätt medelpunkten i bärkraft.ax. Medaktörerna samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande. Medaktörerna träffas regelbundet för samordningsmöte.

Fr.o.m. 2021 kan, utöver föreningar, intresseorganisationer, skolor, institut, fonder, myndigheter, kommuner, lagtinget och landskapsregeringen, även enskilda företag ansluta sig som medaktörer. Enligt detta breddande av begreppet kan alla enskilda medlemmar i nätverksgruppen för hållbara storföretag samt nätverksgruppen för hållbara företag bli medaktörer.

Detta innebär färre, men större medaktörsmöten för en enad och gemensam kraft. En plats för dialog och samverkan över sektorsgränser. Förstärkt koppling mellan medaktörerna och utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Att vara medaktör

Som medaktör ställer sig orgnaisationen bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan, genom ett beslut i organisationens beslutande organ, och utvecklar verksamheten så att den bidrar till förverkligandet av agendan och Ålands vision ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Organisationen förbinder sig att synliggöra att man är medaktör samt att årligen utvärdera verksamheten i förhållande till utvecklings- och hållbarhetsagendan och att synliggöra hur man medverkar i förverkligandet.

Alla medaktörer bjuds in till gruppens samordningsmöten.

Under bilagor kan du ta del av protokoll från medaktörernas tidigare samordningsmöten. Om du är intresserad av någon presentation eller bilaga som det hänvisas till i protokollen, tveka inte att ta kontakt med hållbarhetslots Sofia Enholm på sofia.enholm@barkraft.ax.

I nuläget är följande organisationer medaktörer:

CIVILSAMHÄLLET

FÖRENINGAR OCH FÖRBUND

OFFENTLIG SEKTOR

MYNDIGHETER

KOMMUNER

ÖVRIGA OFFENTLIGA INSTITUTIONER

FÖRETAG OCH INTRESSEORGANISATIONER

STIFTELSER

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.