Medaktörerna | Bärkraft.ax
Medaktörer

Medaktörerna

Medaktörerna utgör en medelpunkt i nätverket bärkraft och samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande. Nätverket bildades i början av år 2016 på initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn. Nätverket är öppet för din organisation att bli medaktör, vare sig ni är en förening, ett företag, en myndighet, en intresseorganisation, ett förbund eller liknande.

Medaktörerna vill se Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda förverkligad och bidrar själva med konkreta insatser för att detta ska ske. Medaktörerna träffas regelbundet för samordningsmöte, en plats för dialog och samverkan över sektorsgränser.

Att vara och bli medaktör

Medaktörerna vill se utvecklings- och hållbarhetsagendan förverkligad och bidrar själva med konkreta insatser för att detta ska ske. 

Din organisation blir medaktör genom att inom ledning (till exempel genom styrelse, ledningsgrupp eller VD/verksamhetsledare/ledande tjänsteman beroende på praxis gällande dylika beslut inom organisationen) fatta ett beslut om att organisationen ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Aktuell översikt av utvecklingsmål och delmål finns på nätverkets webbsida.

I samband med att beslutet fattas utser organisationen en eller flera kontaktpersoner. Kontaktpersonerna är de första mottagarna av kommunikation som rör nätverket, så som utskick rörande nätverkets utveckling, inbjudan till sammankomster, förfrågningar och dylikt. Alla medaktörer bjuds bland annat in till medaktörsmöten som arrangeras varje vår och höst, en möjlighet för möten och samverkan över sektorsgränser.

Genom beslutet förbinder sig organisationen att synliggöra medaktörskapet internt och externt. Till stöd finns en kommunikationsstrategi, en snabbguide för kommunikation och nätverkets mediabibliotek som innehåller nätverkets grafiska manual och material. Organisationen väljer själv mer konkret hur och i vilka sammanhang som medaktörskapet framhålls. Att bli medaktör hos oss är kostnadsfritt.

Under bilagor kan du ta del av protokoll från medaktörernas tidigare samordningsmöten. Om du är intresserad av någon presentation eller bilaga som det hänvisas till i protokollen, eller om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med hållbarhetslots Elise Åkerblom