Text på gulgrön bakgrund: Vi är medaktörer i nätverket bärkraft.ax. Vitt bär med blad.

Medaktörerna

Medaktörerna utgör på många sätt medelpunkten i bärkraft.ax. Medaktörerna samordnar löpande planering av och åtgärder för agendans förverkligande. Medaktörerna träffas var 5-7:e vecka för samordningsmöte.

Det är enkelt att ansluta sig som medaktör. Det räcker med att organisationen beslutar (styrelse eller motsvarande) om att man vill vara medaktör och samtidigt ställer sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan. Därefter publiceras organisationen som medaktör på www.barkraft.ax. Det innebär även att organisationen blir inbjuden till medaktörernas samordningsmöten. I nuläget är följande organisationer medaktörer:

ABF-Åland

Ams

Emmaus

Folkhälsan

Företagarna på Åland

Företagsam skärgård

Högskolan på Åland

Landsbygdsutvecklingen

Leader Åland

Mariehamns stad

Mise

NIPÅ

Regnbågsfyren

Rädda Barnen

Rädda Lumparn

Röda Korset

Skördefestens Vänner

Sveriges Generalkonsulat i Mariehamn

Visit Åland

​Ålands feministparaply

Ålands fredsinstitut

Ålands Gymnasium

Ålands handikappförbund

Ålands Idrott

Ålands kommunförbund

Ålands marthadistrikt

Ålands naturskola

Ålands Natur & Miljö

Ålands Näringsliv

Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands Producentförbund

Ålands 4h

Ålands Vatten

ÅSUB

Östersjöfonden

Ålands landskapsregering

Här kan du lyssna på visionen: