Nätverksgruppen för hållbara kommuner | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flagga

Nätverksgruppen för hållbara kommuner

Kommunsektorn och dess unika roll i samhället är avgörande för förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs kommunsektorns insatser och kompetens. 

Flera frågor inom hållbarhetsarbetet och förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan är gemensamma för kommunerna. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan kommunerna lära av varandra, hitta gemensamma synergier och arbeta mot målen tillsammans och resurseffektivt. Därför skapades nätverksgruppen för hållbara kommuner.

Gruppens huvudsakliga syfte är att främja, stärka och sammanföra kommunerna i arbetet med att förverkliga den åländska utvecklings och hållbarhetsagendan. 

Gruppen leds av två ordföranden från olika kommuner. Ordförandeskapet roterar med mandatperioder på ett år. Gruppen stöds av den ledande hållbarhetslotsen och sammanträder två gånger per år.