Kalender | Bärkraft.ax

Kalender

14.10.2021 18:30 - Vad vill vi med föreningslivet? - Tre samtal (ABF, Ålandsvägen 40 / digitalt via Zoom)
Åland behöver ett nytt samhällskontrakt - en tydlig målbild kring tredje sektorns roll. Därför ordnar nätverkets medaktör ABF Åland samtal med föreningsengagerade. Vi lyfter på frågor som:...
4.11.2021 18:30 - Klimatrapporten från IPCC (Ålands Sjöfartsmuseum )
Klimatrapporten från IPCC - huvudbudskapen och konsekvenserna för Åland  Utvecklings- och hållbarhetsrådet bjuder tillsammans med nätverksgruppen för hållbara storföretag in allmänheten till ett...
5.11.2021 08:00 - AxLeads frukostseminaium
Ledarskapsprogrammet AxLead ordnar frukostseminarium.
16.11.2021 08:00 - Kamratmedling i skolan
Under detta tillfälle kommer vi att bekanta oss med kamratmedling som konflikthanteringsmetod i enlighet med fastlandets Verso-program. Målgrupp: Rektorer, skolcoacher och kuratorer verksamma inom...
17.11.2021 18:30 - Hållbarhetsarbete i din förening (Biblioteket i Mariehamn)
Hur kan din förening komma igång med ett mer systematiskt hållbarhetsarbete? En inspirationskväll som ger dig verktyg och vägledning
23.11.2021 12:00 - Företagslunch: EU:s gröna giv
Företagslunch på temat EU:s gröna giv för nätverksgruppen för hållbara storföretag.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.