Kalender

27.2.2019 09:00 - Kurs i hållbarhetsredovisning (Hotell Arkipelag)
Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen. Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad...
7.3.2019 18:45 - En hållbar kväll på Föglö (Föglö kommungård)
Föglö Agenda 2030-grupp vill uppmuntra alla samhällsintresserade föglöbor att reservera torsdagen den 7 mars för en intressant informations- och diskussionskväll om hållbarhet i kommunen. Tillfället...
21.3.2019 13:30 - Medaktörerna träffas
Samordningsmöte för medaktörerna i nätverket bärkraft.ax.
29.3.2019 09:00 - Kurs i hållbarhetsredovisning (Hotell Arkipelag)
Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen. Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad...
26.4.2019 09:00 - Kurs i hållbarhetsredovisning (Hotell Arkipelag)
Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen. Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad...
24.5.2019 09:00 - Kurs i hållbarhetsredovisning (Hotell Arkipelag)
Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen. Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad...
14.6.2019 09:00 - Kurs i hållbarhetsredovisning (Hotell Arkipelag)
Observera: Enbart för förhandsanmälda. Länk till anmälan i slutet av kalenderhändelsen. Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad...

Här kan du lyssna på visionen: