Kalender | Bärkraft.ax

Kalender

30.8.2019 11:30 - Företagslunch på temat miljölagstiftning (Emmaus returcafé)
På Åland används världsomspännande standarder för miljöledningssystem både hos företag som verkar på global och lokal marknad. En viktig del i att bedriva verksamhet, oavsett om processer för...
17.9.2019 09:00 - Medaktörerna träffas
Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax träffas för samordningsmöte.

Här kan du lyssna på visionen: