Kalender | Bärkraft.ax

Kalender

25.9.2023 18:30 - Aftonskola: Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland (Ålands lagting (Rödhamn), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn)
Utvecklings- och hållbarbarhetsagenda för Åland utgör ett samhällskontrakt som samhällets sektorer gemensamt arbetat fram och ställt sig bakom. Detta skedde inom ramen för nätverket bärkraft.ax som...
2.10.2023 18:30 - Inledande träff med nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare ( Lemböte lägergård, Bolviksvägen 55, 22160 Lemland)
Vad är vila? Hur kan vi hitta balans mellan vila och aktivitet? Välkommen på en inledande träff med den nya nätverksgruppen medmänniskor och medskapare inom ramarna för nätverket bärkraft.ax
7.10.2023 13:00 - Ungas röster inför valet (Ungdomsgården Uncan, Norra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn)
Vill du lyssna på vad unga anser vara viktigt? Vill du samtala med unga? SKUNK (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) samt Ungdomsenheten i Mariehamn samlar olika grupper av ungdomar som kort...
16.11.2023 14:00 - Medaktörsmöte ( Indigo Restaurang och Bar (bistron), Nygatan 1, 22100 Mariehamn)
Varmt välkommen till höstens medaktörsmöte! Mer information hittar du här inom kort. Anmälan: Kommer snart!Tid och plats: Torsdagen den 16 november kl. 14:00-16:00, uppe i bistron hos Indigo...