Kalender | Bärkraft.ax

Kalender

19.12.2019 14:00 - Bärkraftglögg (Hamngatan 4 )
Varmt välkomna på bärkraftglögg! Nätverket bärkraft.ax:s hållbarhetslotsar Karin Rosenberg-Brunila och Sofia Enholm har flyttat in till nya lokaler på Hamngatan 4 och vill härmed bjuda in till...

Här kan du lyssna på visionen: