Annica Brink om färdplanen för mål 3 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Färdplaner
Färdplanerna har uppdaterats, besök dem i huvudmenyn.

Annica Brink om färdplanen för mål 3

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen till år 2030 behöver vi veta vad vi ska göra och vem som gör vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället behöver ta sig an för att de sju strategiska utvecklingsmålen ska uppnås. Utöver dessa åtgärderna som beskrivs i färdplanerna genomförs även löpande små och stora insatser av såväl organisationer och privatpersoner.

I slutet på år 2022 uppdaterades färdplanerna för respektive mål. Annica Brink är processledare för mål 3, god vattenkvalitet, och har till uppgift att uppdatera färdplanen för sitt mål. Här kan du läsa hennes tankar kring uppdateringarna som gjorts och hur du som privatperson kan vara en del av åtgärderna.

"Färdplanen för mål 3 har många kopplingar till de andra målens åtgärder. För processledare och målansvariga är en viktig del i vårt arbete att reda ut dessa kopplingar och arbeta för en effektiv samording. Omvärldsbevakning och deltagande internationella samarbeten är också viktigt. Ålands litenhet gör att vi måste plocka russinen ur kakan och inte försöka uppfinna alla hjul själva." - Annica Brink (processledare)

"Ingen av kustvattenförekomsterna kring Åland uppfyller god vattenkvalitet. Vi har ett stort arbete framför oss och ett stort behov av resurser och finansiering för detta arbete. Utveckling av smarta lösningar kring vatten och cirkularitet hoppas jag kan få mer fokus och bättre styrfart under 2023!" - Ann Nedergård (målansvarig)

 

Vad har hänt i mål 3’s färdplan sedan den senaste uppdateringen gjordes i början på sommaren 2023?

Vi har inte tillfört några helt nya åtgärder, men inom befintliga åtgärder rör det på sig. Det är många spännande projekt på gång som kommer att bidra till att minska näringstillförseln till Östersjön. VA-planen för Åland ska uppdateras och möjligheten för en ny dricksvattentäkt utreds. Det finns ett stort intresse för, och många aktiviteter kring, vass.

Finns det någon av åtgärderna som mål 3 kommer att fokusera på i större utsträckning under år 2023?

Många åtgärder består egentligen av ett kluster av olika delåtgärder. Under 2023 kommer vi att arbeta med att tydliggöra dessa delåtgärder och kopplingen till ansvariga aktörer, för att göra arbetet mer påtagligt och lättare att följa upp. 

Finns det någon åtgärd som genomförts under 2022?

De flesta av åtgärderna för mål 3 är kontinuerliga och långsiktiga och vi måste ha tålamod i väntan på resultaten av vårt arbete. Ett par guldkorn från 2022 var att Mariehamns stad erhöll Nordiska rådets miljöpris för Nabbens våtmark och att förslaget till ny vattenlag nu är ute på remiss. Därtill har arbetet med att minska näringsförluster från jordbruksmark kommunicerats på ett omfattande sätt till Ålands alla lantbrukare.

Hur kan vi ålänningar hjälpa mål 3 med att uppnå olika åtgärder inom god vattenkvalitet?

Våtmarkswebb Åland lanserades i december och vi hoppas att denna sida kan inspirera flera till att anlägga dammar och våtmarker.

Skyddet av marina vatten behöver öka. På Åland finns mycket privatägda vatten och vi hoppas att ålänningarna ser fördelarna med att införa skyddsområden för att säkra ekosystemtjänster och ge barnbarnen en möjlighet att bada i ett rent hav.

Att anlägga eller bibehålla skyddszoner (vegetation) nära vikar och diken är en enkel åtgärd som alla kan kan ha i åtanke och som minskar tillförseln av närsalter till havet.

Mål 3 och 4 har gemensamt initierat ett samarbete med nätverksgruppen för hållbara kommuner och kommer där fokusera pollinerare, vildblommor och små avlopp där vår målsättning är att en kampanj ska få fler ålänningar att bidra. Ett konkret sätt för ålänningarna att bidra till vattenkvaliteten är just att sköta sitt avlopp, utedass och/eller avloppet från fritidsbåten på ett korrekt sätt!

Fem vardagstips som ger ringar på vattnet!