Nyheter | Page 2 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

14.9.2023 - Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd
Under sommarmånaderna har högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet kartlagt möjligheten till att implementera bilpooler på Åland. Omvärldsstudien har gjorts som en del av att...
Läs mer om Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd ›
7.9.2023 - Ny nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare
Inom nätverket bärkraft.ax har det saknats en plats för den enskilda individen som vill engagera sig i hållbarhetsfrågor, vilket är upphovet till ett forum för medmänniskor och medskapare. Gruppens...
Läs mer om Ny nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare ›
31.8.2023 - Frimärken lyfter visionen om en hållbar framtid på Åland
Den 22 september uppmärksammar medaktören Åland Post det åländska hållbarhets- och miljöarbetet som leds av nätverket bärkraft, det genom att ge ut två frimärken i ett miniark om 8 frimärken....
Läs mer om Frimärken lyfter visionen om en hållbar framtid på Åland ›
14.8.2023 - Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan
Denna text publicerades som debattartikel i Ålandstidningen den 12 augusti 2023. EU:s utsläppshandel är ett marknadsbaserat styrmedel som syftar till att minska utsläppen i Europa av koldioxid och...
Läs mer om Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan ›
1.8.2023 - Alva Danielsson i navet av årets ReGeneration Week
Den femte upplagan av ReGeneration Week närmar sig. ReGeneration Week är det största hållbarhetsevenemanget för ungdomar i Norden och Östersjöregionen och arrangeras i år den 12-15 augusti på...
Läs mer om Alva Danielsson i navet av årets ReGeneration Week ›
14.7.2023 - Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland ett mycket viktigt steg för att nå utvecklings- och hålbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 om god...
Läs mer om Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3 ›
27.6.2023 - Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd
Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen.
Läs mer om Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd ›
22.6.2023 - Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax
Jacob Mangwana Haagendal har under föreningen bärkraft.ax Åland r.f:s årsmöte den 25 maj valts till ny ordförande. Jacob Mangwana Haagendal efterträder Lotta Nummelin som sedan bildande av föreningen...
Läs mer om Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax ›
20.6.2023 - John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland
I vissa fall har Åland uppfattas som för litet för att säkerställa näringsverksamhet för bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och liknande. Teamet bakom mål 7 om hållbar konsumtion...
Läs mer om John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland ›
13.6.2023 - Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp
Inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendan har sedan år 2022 ett mål antagits om att de konsumtionsbaserade utsläppet av koldioxid ska ha minskat till i genomsnitt 4 ton per person senast år...
Läs mer om Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp ›

Sidor