Mall för beräkning av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax
Moln

Mall för beräkning av CO2-utsläpp

Nätverket bärkrafts mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning har syftet att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp (i scope 1 och 2) och att kunna följa effekten av insatser inom den egna organisationen. Mallen ska också möjliggöra att på ett enhetligt sätt kommunicera om koldioxidutsläpp i organisationen. Mallen förvaltas av nätverkets lotsfunktion, som också finns som ett stöd vad gäller förädling av data. Kontaktuppgifter till ledande hållbarhetslots som finns som stöd för C02-beräkning finns under fliken kontaktpersoner.

Vi hoppas att mallen som finns bifogade under bilagor underlättar det interna arbete med förverkligandet av det sjätte utvecklingsmålet i utvecklings- och hållbarhetsagendan, kraftigt minskad klimatpåverkan.