Mall för beräkning av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Moln

Mall för beräkning av CO2-utsläpp

Nätverket bärkrafts mall för beräkning av koldioxidutsläpp från energianvändning har syftet att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp (i scope 1 och 2) och att kunna följa effekten av insatser inom den egna organisationen. Mallen ska också möjliggöra att på ett enhetligt sätt kommunicera om koldioxidutsläpp i organisationen. Mallen förvaltas av nätverkets lotsfunktion, som också finns som ett stöd vad gäller förädling av data. Kontaktuppgifter till ledande hållbarhetslots som finns som stöd för C02-beräkning finns under fliken kontaktpersoner.

Vi hoppas att mallen som finns bifogade under bilagor underlättar det interna arbete med förverkligandet av det sjätte utvecklingsmålet i utvecklings- och hållbarhetsagendan, kraftigt minskad klimatpåverkan.