Färdplanerna har uppdaterats | Bärkraft.ax
Färdplaner

Färdplanerna har uppdaterats

För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder som hela det åländska samhället behöver ta sig an för att de sju strategiska utvecklingsmålen ska uppnås. Färdplanerna består av de sju strategiska utvecklingsmålens alla delmål, ansvarsorganisationer samt status för väsentliga och prioriterade åtgärder.

Färdplanerna är ett levande verktyg som publicerades juni 2020 och som revideras och fylls på allt eftersom arbetet med målen och vår vision fortgår. De stegen och åtgärder vi behöver ta för att uppnå hållbarhetsmålen är de totalt 201 åtgärderna som är delade över alla mål. Av de 201 åtgärderna är just nu 27 stycken av genomförd status, 113 stycken åtgärder är för tillfället under arbete och 61 stycken åtgärder är ännu inte påbörjade. Färdplanerna uppdateras minst två gånger per år och den senaste uppdateringen gjordes den 31 december 2022, sammanställning gjord i början på januari 2023. I samband med uppdateringarna analyserar målen vad som är väsentligt att ingå i färdplanerna.

Definition av status
Inte påbörjad” – Åtgärden har identifierats men en omfattande planering eller budgetering för åtgärden har ännu inte genomförts.
Under arbete” – Åtgärden har påbörjats och budgetmedel finns.
Genomförd” – Åtgärden anses vara implementerad eller avslutad

Färdplanens åtgärder

Färdplanens åtgärder

 

”Det är mycket glädjande att det åländska engagemanget i arbetet med Utvecklings- och hållbarhetsagendan syns i färdplanerna och antalet åtgärder. Vi vill gärna synliggöra det stora intresse och det breda engagemang som finns bland alla de organisationer som bidrar till förvekligandet av Utvecklings- och hållbarhetsagendan. Vi kan vara stolta över den konkurrensfördel Åland har som redan har skapat en plattform för arbetet med den gröna omställningen.” John Eriksson, Ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering 

 

Alla på Åland kan delta i det fortsatta arbetet

Alla kan vara med och bidra till ett hållbart Åland där alla kan blomstra! Därför är de val du gör viktiga för vår framtid. Ta del av Nätverket och vad du kan göra på Bärkraft.ax. Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar - visionen om ett Åland som är det bästa Åland man kan tänka sig.

Övergripande status för varje utvecklingsmål kan läsas i Statusrapport 5, status för hur vi ligger till just nu kan även följas upp genom huvudindikatorerna. Huvudindikatorerna är en del av statusrapporterna som tas fram av Arbetsgruppen för koordinering och rapportering. De bidrar båda till en överblick över nuläget och hur arbetet fortskrider för att uppnå utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Kontaktuppgifter:

Ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Förvaltningschef John Eriksson
john.eriksson@regeringen.ax
+358 18 25170

Koordinator för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Koordinator Henrika Österlund
henrika.osterlund@regeringen.ax
+358 18 25202