John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Praktikanten

John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland

I vissa fall har Åland uppfattas som för litet för att säkerställa näringsverksamhet för bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och liknande. Teamet bakom mål 7 om hållbar konsumtion och produktion har under längre tid velat lyfta frågan och konstaterat att den behöver tacklas ur ett helhetsgrepp. Nu har möjligheten för att besvara frågorna om vilken typ av poolverksamhet det finns potential att driva näringsverksamhet kring och vilka möjligheter det finns för samhällskooperativ blivit verklighet. Under sommaren 2023 har Föreningen bärkraft förstärkning av högskolepraktikanten John Nordberg som kommer att fördjupa sig i områdena bilpooler och verktygsdelning. John kommer att utföra en omvärldsstudie för att se vilken typ av tjänster de finns underlag för och med förhoppningen att den utgör en grund för vidare lokalt arbete inom området delningsekonomi. 

John Nordberg är 25 år och uppvuxen i Brändö kommun där även en stor del av sommrarna spenderas. Idag studerar han kandidatprogrammet Miljövetenskap på Linköpings universitet med fyra av sex terminer avklarade. "Syftet med delningsekonomi kan förklaras som en minskad resursåtgång och effektivare kapacitetsutnyttjande genom delning av underutnyttjade resurser. Detta är ett bra steg framåt för att bryta våra nuvarande konsumptionsmönster som inte är hållbara för vår planet. Delningsekonomi intresserar mig för det är ett steg mot ett mer hållbart samhälle och ett bättre klimat." säger John om intresset bakom just delningsekonomi. 

Ålands litenhet borde i vissa fall gynna pool- och delningsverksamheter, varför tror du att det är svårt att bedriva sådana typ av verksamhet här? "Jag tror att ålänningar har en vilja att prova på saker som är bättre för vårt klimat då jag tror det finns en stark kärlek för vårt vackra landskap. Så jag vill inte tro att det är bristen av intresse eller engagemang utan mer det logistiska. Jag tror att det kan vara svårt att bedriva sådana verksamheter här på grund av vår befolkning, vi är för få. Om den skall vara ekonomisk gynnande kan det vara som så att det krävs mer användare. Detta är bara mina spekulationer, vi får se vad jag vet efter dessa sju veckor."

Har du uppfattat att det finns befintlig pool- och delningsverksamhet på Åland? "Våra bibliotek är väl en delningsverksamhet. Utöver den och den allmänna vänliga åländska granne-delningsverksamheten vet jag inte någon", förhoppningsvis ska omvärldsstudien bidra även med mer vetskap om beftinlig poolverksamhet.

Vår konsumtion fortsätter att öka samtidigt som vårt konsumerande av nya produkter måste minska. Genom att börja dela, låna och hyra minskar produktionen av nya varor som sliter hårt på klimat och miljö. Men finns det andra resultat och förväntningar som marknadsundersökningen kommer att ge oss? "Jag har just börjat mitt arbete så svårt att säga ännu. Det verkar finnas ett intresse för bilpooler, som är mitt fokusområde dessa veckor, på Åland från olika företag och Mariehamns stad så det ger mig lite hopp om att jag faktiskt kan presentera positiva resultat för bilpoolens framtida verksamhet på Åland! Verktygsdelningen vill jag även spekluera att det finns en chans för!"