Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Östersjön
Bild: Visit Åland

Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning

En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer.

På lanseringsseminariet av Bärkrafts Statusrapport 5 den 1 juni 2022, lyfte jag mitt anförande som målansvarig för mål 3: "långsiktig utveckling kräver en framsynt lagstiftning i tiden. Vi behöver lagstiftning för våra vatten på plats nu! En lagstiftning som ger vattnet bra förutsättningar och samtidigt näringslivet en framförhållning inför kommande krav."

Med detta remissvar vill jag visa mitt och mål 3's stöd och samtidigt passa på att belysa resultatet i ÅSUB's utredning "Ålänningar och miljön 2022."

I ÅSUB's utredning "Ålänningar och miljön 2022" framkommer att närmare 80 % tyckte att frågan om föroreningar av sjöar och hav var mycket viktig för dem. 75 % tyckte att frågan om havsföroreningar var mycket viktig och över 70 % av respondenterna tyckte att frågan om Östersjöns tillstånd, var mycket viktig för dem.

Citat från rapporten:

"Vi kan konstatera att vattenkvaliteten har varit en hjärtefråga i samtliga ÅSUB's miljöundersökningar. I de två tidigare undersökningarna från 2008 och 2015 fanns endast ett alternativ som rörde vattenkvaliteten, Östersjöns tillstånd, vilket var det alternativ som flest uppgav sig vara intresserade av bland samtliga alternativ."

Som målansvarig för målet om vattenkvalitet tackar jag för lagförslaget, och avslutar med ytterligare ett citat från lanseringsseminariet i somras: "Jag tänker på vatten som en del av ålänningarnas egensinniga folksjäl. Vi omges av vatten och kanske just därför tar vi det förgivet. Men om vi blir utan eller om vi har vatten av dålig kvalitet är vi ålänningar än mer utsatta än människor i våra närregioner. Inte minst på grund av vårt insulära läge."

Tack för lagförslag om ny vattenlag!
Högaktningsfullt,

Ann Nedergård, målansvarig för mål 3, god vattenkvalitet

 

Bild från ÅSUB Rapport 2022:4. Ålänningar och miljön - en enkätundersökning om miljömedvetenhet och -engagemang 2022. Figur 7. Hur viktigt anser du att följande miljöfrågor är? (andel av samtliga svarande)

Vattentabell