Internationellt intresse för den åländska hållbarhetsagendan | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Möte med Baskien
Bild: Ålands landskapsregering

Internationellt intresse för den åländska hållbarhetsagendan

Sedan fyra år tillbaka är landskapsregeringen medlem i det globala nätverket Regions4. Nätverket är till för autonomier för att stärka samverka kring FN:s Agenda 2030 med fokus på klimatkrisen och biologisk mångfald. Nätverket grundades år 2002 och består idag av 41 autonomier från 21 länder runtom i världen. Som medlem i Regions4 finns möjlighet att delta i internationella evenemang samt följa globala förhandlingar och påverka beslutsprocesserna. Förra veckan träffade vice lantrådet Harry Jansson och landskapsregeringens ministerråd i Bryssel Anton Nilsson Baskiens biträdande minister för hållbarhet Amaia Barredo och Regions4 generalsekreterare Natalie Uribe för att diskutera vidare ett utvidgat samarbete.

Orginalartikel publicerad hos Ålands landskapsregering 28 mars:

Baskien och Åland diskuterade samarbete

Vice lantrådet Harry Jansson var under förra veckan i Baskien tillsammans med landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, för att delta i RLEG:s möte samt delta i utarbetandet av Bilbaodeklarationen.

I samband med besöket i Baskien passade även Jansson på att träffa representanter för den baskiska regeringen för att utbyta information och diskutera eventuella kommande samarbeten. I ett möte med Amaia Barredo, biträdande minister för hållbarhet i den baskiska regeringen, och generalsekreteraren för organisationen Regions4, Natalia Uribe, utbytte Baskien och Åland sina erfarenheter i arbetet med hållbar utveckling. Baskien hade sedan tidigare meddelat sitt intresse för att få veta mer om den åländska hållbarhetsagendan. Regions4 uttryckte även ett intresse för att Åland skulle fördjupa sitt samarbete med organisationen ytterligare.

”Det är positivt att se vilket intresse det finns för den åländska hållbarhetsagendan i andra delar av världen. Det är tydligt att vi gör mycket rätt när det kommer till att ge medborgarna möjligheter att verkligen engagera sig i hållbarhetsarbetet” säger Harry Jansson

Vidare konstaterade dock Jansson att det blir svårt att hitta ytterligare resurser för att bistå nätverket Regions4: ”Deras önskan är att vi från åländsk sida skulle avsätta resurser för att bistå nätverket i betydligt högre grad än idag. Det ekonomiska utrymmet tillåter tyvärr inte några externa insatser inom detta område utan vi måste lägga fullt fokus på vår egen omställning. Det är konkreta resultat som verkligen kan inspirera!”, säger Jansson.

Jansson fick även en genomgång om den baskiska autonomin från Marian Elorza som är generalsekreterare för utrikespolitik på den baskiska regeringen och de enades om att fortsätta en dialog för att utbyta erfarenheter när det kommer till autonomiutveckling.

”Det är intressant att se hur Baskien på många sätt har en välfungerande autonomi och ligger i framkant inom flera av de områden där de har egna behörigheter. Deras ekonomiska system är också det mycket inspirerande. Samtidigt kan man konstatera att även de varje dag behöver arbeta hårt för att värna och utveckla sin autonomi, precis som vi behöver göra på Åland” avslutar Harry Jansson.