Arne Selander och Minna Hellström nya ordförande för hållbara kommuner | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arne Minna
Bild: Arne Selander och Minna Hellström

Arne Selander och Minna Hellström nya ordförande för hållbara kommuner

Den 12 juni 2023 valdes Mariehamns stads stadsdirektör Arne Selander samt förbundsdirektör för Ålands kommunförbund Minna Hellström till nya ordförande för nätverksgruppen för hållbara kommuner på Åland.

Kommunsektorns roll i samhället är avgörande för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och förverkliga agendans sju mål behövs kommunsektorns insatser och kompetens. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet och förverkligandet av agendan är gemensamma för kommunerna. Nätverksgruppens syfte är att främja, stärka och sammanföra kommunerna i hållbarhetsarbetet och genom utbyte av erfarenheter och idéer kan kommunerna lära av varandra, hitta gemensamma synergier och arbeta mot målen tillsammans och resurseffektivt. 

Tidigare ordförande för nätverksgruppen mellan år 2021 och 2022 var Julia Lindfors och Gustav Blomberg.